Belgiens författningsdomstol ålägger vården att ge dödshjälp

28 februari 2022

Människorättsexperter är kritiska mot att den belgiska författningsdomstolen godkände ett tillägg till dödshjälpslagen, som innebär att varje vårdinrättning måste tillåta dödshjälp. Experter anser att tillägget inte är förenligt med läkarnas rätt till samvetsfrihet och rätt till liv.

Även läkare som motsätter sig dödshjälp måste nu hänvisa en person som begär dödshjälp till ett "centrum eller en organisation som är specialiserad på rätten till dödshjälp". Experter anser att rätten till liv och rätten till religions-, tros- och samvetsfrihet undergrävs.

— Dessa ändringsförslag hotar inte bara läkarnas rätt till samvetsfrihet, utan även patienternas rätt att få komma dit de kan vara säkra på att ingen dödshjälp ges. Svaga, lidande, sjuka och äldre behöver vår medmänskliga kärlek och vårt stöd. World Medical Association har konsekvent och kategoriskt avvisat dödshjälp och assisterat självmord som oetiskt. Det finns bättre alternativ än dödshjälp, och vården och läkare bör tillåtas att erbjuda dessa alternativ, utan att tvingas på detta sätt, säger Jean-Paul Van De Walle, juridisk rådgivare för ADF International i Bryssel.

Motsatt utslag i Italien

Domen står i stark kontrast till den italienska författningsdomstolens utslag i mitten av februari, som förklarade att en petition som krävde en folkomröstning för att avkriminalisera mord på en person, som gett samtycke, var otillåten. Den italienska domstolen har skapat ett starkt prejudikat mot legalisering av dödshjälp i Italien. Domstolen hävdade att "det minsta, konstitutionellt nödvändiga skyddet för mänskligt liv, särskilt för de svaga och sårbara, inte skulle bevaras" genom dödshjälp. Läs mer >> 

Belgien tillåter dödshjälp sedan 2002. Juristorganisationen ADF International har i en aktuell rapport visat hur dödshjälpslagstiftningen kontinuerligt har utvidgats, från att ha varit ett sällsynt undantag till att nu förklaras vara en "rättighet" genom de nya tilläggen. Organisationen identifierar "oroväckande tendenser" när mer än sex personer får dödshjälp varje dag. Belgien var 2014 först att tillåta dödshjälp för barn i alla åldrar. Läs mer >> 

— Andra länder som överväger denna väg bör titta på Belgien. Detta senaste steg nedför det sluttande planet är en tydlig varning. Det avslöjar sanningen, att när dessa lagar väl har antagits kan dödshjälpens utvidgning och effekterna inte kontrolleras. Belgien har fortsatt på en väg som i bästa fall implicit talar om för de mest sårbara att deras liv inte är värda att leva. Vi uppmanar Belgien att se över och upphäva sin dödshjälpslagstiftning i linje med sina internationella åtaganden att skydda livet. Vi uppmuntrar också belgisk sjukvårdspersonal och dem som motsätter sig dödshjälp att fortsätta att göra sin oro hörd och förespråka att livet skyddas, säger Robert Clarke, vice ordförande för ADF International.  

Källa: ADF International (adfinternational.org)