Colombia legaliserar läkarassisterat självmord

18 maj 2022

Colombias författningsdomstol avkriminaliserade förra veckan läkarassisterat självmord för personer som lider av allvarliga sjukdom, som patienten anser vara ett hot mot sin värdighet.

Därmed blev Colombia det andra landet i Amerika, efter Kanada, att avkriminalisera läkarassisterat självmord. I USA finns det några enstaka delstater med liknande lagstiftning men Colombia är det första landet i Sydamerika som legaliserar läkarassisterat självmord. Redan 1997 legaliserade Colombia dödshjälp under särskilda omständigheter.

Domstolen beordrade kongressen 2014 att reglera dödshjälp, som endast får ges i livets slutskede. Enligt den dödshjälpsförespråkande organisationen DescLAB har mellan 2015 och oktober förra året 178 personer med obotliga sjukdomar fått laglig dödshjälp.

Förra året fastslog författningsdomstolen att dödshjälp även bör vara tillgänglig för personer vilkas hälsotillstånd riskerar deras mänskliga värdighet. Sedan dess har två personer som hävdade detta fått läkarassisterat självmord i Colombia.

Samvetsfrihet

Den senaste domen, som stöddes av sex av nio domare, skyddar läkare som assisterar vid självmord från straffrättsliga åtal om de uppfyller vissa villkor:

  • Patienten måste vara vederbörligen diagnostiserad med en allvarlig eller obotlig sjukdom eller kroppsskada.
  • Patienten måste lida av intensiv fysisk eller psykisk smärta som är oförenlig med patientens uppfattning om ett värdigt liv.
  • Patienten måste ge sitt samtycke till assisterat självmord.
  • Patienten måste få hjälp av en läkare.

Domstolen gick på DescLabs linje, som hävdade att förlängning av lidandet genom att hålla patienten vid liv orsakar mer skada och orättvisa än att tillåta assisterat självmord. Läkare och sjuksköterskor har fortfarande rätt att vägra att utföra det dödliga ingreppet om de anser att det skulle strida mot deras samvete.

— Det är en ny mekanism som, tillsammans med dödshjälp, ger oss tillgång till en fri och säker läkarassisterat död. Det här är ett avgörande steg för vårt land att befästa sin position som ett av de mest moderna i världen när det gäller rätten att dö med värdighet, säger DescLABs forskningsledare Lucas Correa.

Domen kom bara några månader efter att Colombias högsta domstol i februari i en omröstning med fem röster mot fyra beslutade att legalisera abort fram till den 24:de graviditetsveckan. Colombia blev det tredje latinamerikanska landet på ungefär ett år att avkriminalisera eller legalisera abort.

Källa: ColombiaReports (colombiareports.com), LifeSiteNews (www.lifesitenews.com) och Reuters (www.reuters.com)