De vill tala om döden

28 november 2022

Även om den palliativa vården har utvecklats på ett imponerande sätt under de senaste tio åren och ämnet död och döende inte längre är så tabubelagt, vill majoriteten av Tysklands befolkning se en intensivare behandling av dessa frågor, visar en ny undersökning.

Den tyska hospice- och palliativföreningen (DHPV) har låtit genomföra samma undersökning som 2012 och 2017. Trots den pågående debatten om en ny rättslig reglering av dödshjälp i Tyskland anser 60 procent av de cirka 1 000 tillfrågade att samhället inte tillräckligt befattar sig med döendet och döden.

En indikation på den fortsatta önskan om en mer intensiv diskussion om dessa existentiella frågor är det oförändrat höga antalet människor som säger att de har ett livslutsdirektiv (2022: 45 procent; 2017: 43 procent; 2012: 26 procent), enligt Matthias Jung, som genomförde undersökningen.

Han påpekar vidare att många av frågorna och svaren i undersökningen har varit relativt oförändrade under åren. Det är dock slående att nästan var tredje person i Tyskland (29 procent) nu oroar sig för att vara en belastning för andra i livets slutskede. För fem år sedan var det bara 22 procent. DHPV menar att detta bör stämma till eftertanke, särskilt mot bakgrund av de pågående diskussionerna om assisterat självmord. Läs mer >> 

Å andra sidan är färre oroliga för smärta och för att vara hjälplöst utlämnad till medicinska apparater. DHPV ser detta i samband med att allt fler människor numera vet vad hospice och palliativ vård betyder. För tio år sedan visste endast 66 procent av de tillfrågade vad hospice betyder, nu är det 75 procent.

Husläkaren är rådgivaren

Enligt undersökningen uppfattas det dessutom som värdigt att dö på ett hospice, där 21 procent av de tillfrågade skulle vilja dö. Varannan tillfrågad uppgav att de skulle vilja dö hemma. Knappt någon angav sjukhus (tre procent) eller vårdhem (en procent) som den plats där de helst ville dö i årets undersökning.

– I verkligheten ser det helt annorlunda ut, långt fler än hälften dör på någon av dessa två institutioner, förklarar Benno Bolze, verkställande direktör för DHPV.

Husläkaren spelar fortfarande den centrala rollen i alla frågor om hospice- och palliativvårdstjänster. Således skulle 25 procent av de tillfrågade vända sig till sin husläkare när de letar efter en hospiceplats. Detta innebär att allmänläkarna utgör den överlägset största gruppen av potentiella rådgivare.

I allt större utsträckning letas idag efter sådana erbjudanden på Internet: medan endast 13 procent uppgav detta, för tio år sedan var det i år 22 procent. Däremot skulle bara en av tjugo vända sig till en präst, en siffra som har mer än halverats sedan den första undersökningen för tio år sedan.

Källa: Deutsches Ärzteblatt (www.aerzteblatt.de)