Dignitas driver på legalisering av dödshjälp i Skottland och Storbritannien

04 oktober 2022

Den schweiziska dödshjälpsorganisationen Dignitas har anklagat den brittiska regeringen för att ”outsourca” dödshjälp till Schweiz. Organisationen har redan hjälpt hundratals britter varav 16 skottar att avsluta sina liv i Schweiz. Nu stöder den legaliseringen i Skottland och Storbritannien.

Respekt har tidigare rapporterat om att Dignitas aktivt arbetar för att driva igenom lagstiftning för dödshjälp i andra länder. Läs mer >> 

I Skottland är det parlamentsledamoten Liam McArthur som driver på legaliseringen av dödshjälp för vuxna med full kognitiv förmåga och med obotliga sjukdomar. Läs mer >> Han har nu fått tillräckligt stöd för att ett lagförslag skall kunna läggas fram i Skottlands parlament. Totalt 32 parlamentsledamöter har gett sitt stöd, vilket överstiger de 18 underskrifter som krävs.

Dödshjälpsorganisationen Dignitas stöder lagförslaget och hävdar att Storbritannien har ”misslyckats med att lagstifta för sina egna medborgare. Nästan 500 britter, varav 16 från Skottland, har tvingats lämna sitt hem bara för att de ville ha laglig dödshjälp, vilket de kunde få från Dignitas”.

Dignitas hävdar vidare att ”under många år har Storbritannien lagt ut frågan om assisterat döende till Schweiz och därmed medvetet kränkt medborgarnas mänskliga rättigheter att ha detta val hemma”. Dignitas beskriver den rättsliga situationen som ”otillräcklig och osammanhängande”.

Den lagstiftning som Liam McArthur föreslår skulle kräva att två läkare intygar att patienten är obotligt sjuk, att hon har den kognitiva förmågan att fatta beslutet och att hon inte utsätts för tvång. Bland de tusentals svar på samrådet, som avslutades i december 2021, fanns 81 svar från organisationer, varav 47 var helt emot förslagen. Läs mer >> Flera organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning har framfört oro för att lagförslaget kan undergräva den palliativa vården och sätta press på sårbara patienter att se sina liv som en börda för andra. Läs mer >>

Källor: Dignitas (www.dignitas.ch), BBC (www.bbc.com) och The National (www.thenational.wales)