Dödshjälp fortsätter att öka i Belgien

26 april 2022

Nästan 2 700 personer fick dödshjälp i Belgien under 2021, enligt officiella siffror från eutanasikommissionen. Det är en ökning med tio procent jämfört med föregående år.

2 699 fall av dödshjälp rapporterades under 2021, varav 74 procent gällde nederländsktalande personer. Majoriteten var mellan 60 och 89 år gamla. Inga barn har fått dödshjälp i fjol. Läs mer >> I mer än hälften av fallen fick patienten dödshjälp i hemmet.

Den ursprungliga inställningen att döden måste vara nära förestående verkar vara allt mindre viktig i Belgien. Ungefär 16 procent av dödsfallen var inte nära förestående. Jämförelsevis var det 2003 sex procent. Läs mer >> 

De huvudsakliga tillstånd som låg till grund för begäran om dödshjälp var antingen cancer (63 procent) eller en kombination av flera tillstånd (18 procent). Det fanns 24 fall av dödshjälp på grund av psykiatriska sjukdomar och 26 fall av demenssjukdomar.

Endast hälften rapporteras

Enligt kommissionens pressmeddelande anser man att "alla rapporter som mottagits uppfyllde de väsentliga villkoren i lagen och ingen av dem överlämnades till åklagaren". I pressmeddelandet betonas också att siffrorna för 2021, liksom tidigare år, baseras på de rapporter som kommissionen får in. Kommissionen betonar även att den "inte har någon lagstadgad befogenhet, behörighet eller budget för att genomföra någon utredning". Läs mer >> 

Det är ett välkänt faktum att endast ungefär hälften av Belgiens dödshjälpsfall rapporteras. Läs mer >> Kommissionen underlät att nämna detta – vilket knappast är förvånande när chefen för kommissionen, Wim Distelmans, är en av de mest aktiva dödshjälpsutövarna och en av de främsta förespråkare i belgiska medier. Läs mer >> 

Källa: BioEdge (bioedge.org)