Dödshjälp ger inte färre självmord, visar ny studie

23 februari 2022

Förespråkare för dödshjälp hävdar ofta att legalisering av läkarassisterat självmord och dödshjälp leder till färre självmord. En studie har nu undersökt frågan i de europeiska länder som tillåter dödshjälp sedan flera år. Inte i något av dessa länder har antalet självmord minskat.

I studien, publicerad i facktidskriften Journal of Ethics in Mental Health, konstateras att legalisering av dödshjälp och läkarassisterat självmord ofta "följs av en markant ökning av självmord" (suicid). Studien undersökte uppgifter om läkarassisterade självmord och dödshjälp samt självmord mellan 1990 och 2016 i Nederländerna, Belgien, Luxemburg och Schweiz – där dödshjälp har varit lagligt under en relativt lång tid – och jämförde trenderna för självmord i angränsande länder där assisterat självmord eller dödshjälp inte är lagligt.

"Uppgifterna från Europa och USA visar dessutom att det är kvinnor som främst har utsatts för risken för en för tidig död som hade kunnat undvikas" heter det i den granskade studien som utförts av David Albert Jones, chef för Anscombe Centre for Bioethics i Oxford i Storbritannien.

Fler avslutar sina liv i förtid

I ett pressmeddelande skriver Jones att hans studie utgör "ytterligare bevis för att legalisering av assisterat självmord eller dödshjälp kommer att leda till att fler människor avslutar sina liv i förtid".

"Det kommer inte att rädda liv. Det kommer inte att bidra till att förebygga självmord. Att legalisera det som eufemistiskt kallas 'assisterat döende' kommer att äventyra livet för äldre människor som lever med allvarliga sjukdomar", menar bioetikern David Albert Jones.

"Vi måste säga mycket tydligt till alla människor, oavsett ålder, funktionshinder eller sjukdom, att de inte ska behöva känna att de är en börda för samhället. De är fullvärdiga medlemmar i vårt samhälle och i den mänskliga familjen. Vi berikas alla av deras närvaro", poängterar Jones.

Fler länder legaliserar

I Europa tillåter nu fler och fler länder assisterat döende i form av antingen dödshjälp – en läkare avslutar en patients liv genom injektion eller läkemedel, vilket är lagligt i Nederländerna, Belgien, Luxemburg och Spanien – eller läkarassisterat självmord, vilket är lagligt i Schweiz, Österrike och Tyskland och innebär att patienten får hjälp av läkaren att ta sitt liv.

Andra länder pressas att ändra lagarna. Dödshjälpsförespråkare har genomfört en aggressiv kampanj för att legalisera "assisterat döende" i Storbritannien och Irland, och hävdar ofta att läkarassisterat självmord skulle leda till färre självmord. Läs mer >> 

— Jag fann i samtliga fall att antalet självmord ökade efter att dödshjälp eller assisterat självmord legaliserades. I vissa länder hade antalet självmord minskat och i vissa länder hade de ökat, men antalet självmord minskade inte i jämförelse med grannländer där dödshjälp eller assisterat självmord inte är tillåtet. Självmordstalen var oförändrade eller ökade, säger David Albert Jones till nyhetstjänsten MercatorNet.

Källor: MercatorNet (mercatornet.com) och UCANews (www.ucanews.com)