Dödshjälp nu i den sista av Australiens delstater – vårdinrättningar får inte vägra

07 juni 2022

I Australien har New South Wales nyligen blivit den sista av Australiens sex delstater att legalisera dödshjälp och läkarassisterat självmord. De katolska vårdgivarna är kritiska till att dödshjälp även får ges på sjukhus och vårdhem som drivs i deras regi.

Dödshjälpslagen har antagits i New South Wales delstatsparlament med 23 mot 15 röster. Lagen kommer att införas i hela delstaten inom 18 månader efter det att den trätt i kraft. Därefter ges läkarassisterat självmord och dödshjälp inom hela hälso- och sjukvården samt äldreomsorgen. Lagen liknar de andra delstaternas, men den tillåter inte att vårdinrättningar vägrar ge assisterat självmord.

Ingen samvetsfrihet

– Denna lag kommer att tvinga organisationer, som inte förespråkar dödshjälp, att tillåta läkare att komma in i deras lokaler för att skriva ut och till och med ge läkemedel i syfte att avsluta en persons liv – utan att ens informera institutionen. Dessa lagar ignorerar personalens och de boendes rättigheter som kanske väljer att arbeta och bo på ett visst äldreboende på grund av att de motsätter sig dödshjälp, säger Brigid Meney, från Catholic Health Australia.

Företrädare för vårdinrättningar som motsätter sig dödshjälp försökte in i det sista att få undantag för samvetsfrihet men förslaget avfärdades.

– Att inga meningsfulla ändringsförslag accepterades tyder på att förespråkarna av detta lagförslag har en strategi där vinnaren tar allt och avslöjar en fulhet som har invaderat vår politik. Detta bådar inte gott för skyddet av våra mest sårbara medborgare, säger parlamentsledamoten Greg Donnelly.

Inga säkerhetsåtgärder

Även ändringsförslagen som skulle säkerställa patientens beslutsförmåga avslogs. Andra ändringsförslag som röstades ned handlade om krav på att tillhandahålla palliativ vård, om att förhindra att vårdpersonal inleder samtal om läkarassisterat självmord och om att förhindra att läkarassisterat självmord erbjuds på förslag av tredje part.

– Om en civilisation skall bedömas utifrån hur den behandlar sina svagaste medlemmar har New South Wales parlament misslyckats kapitalt och har slagit in på en mörk och farlig väg för hela eftervärlden genom att fastställa en ny och oroande definition av vad det innebär att vara människa, säger ärkebiskop Anthony Fisher till nyhetstjänsten The Catholic Weekly.

Dödshjälp har debatterats i Australien sedan 1995, när Northern Territory lagstiftade om det, även om det federala parlamentet antog en lag som upphävde den 1997. Vid den tidpunkten var parlamentsledamöterna genomgående emot läkarassisterat självmord. Men 2017 legaliserade delstaten Victoria (läs mer >>), 2019 Western Australia (läs mer >>) och 2021 Tasmanien, Queensland (läs mer >>) och South Australia (läs mer >>) läkarassisterat självmord. Den kulturella förändringen har gått snabbt.

Källor: Catholic weekly (www.catholicweekly.com.au), The Switzerlands Times (www.theswitzerlandtimes.com) och BioEdge (bioedge.org)