Fällande dom mot dansk dödshjälpsläkare står fast

04 maj 2022

En dansk läkare som 2018 dömdes för att ha hjälpt två personer att begå självmord och för att ha hjälpt ytterligare en person att göra ett självmordsförsök har misslyckats med att få sin dom upphävd i Europadomstolen för mänskliga rättigheter.

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna fann att den fällande domen mot Svend Lings från 2018 för läkarassisterat självmord inte stred mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.

Dödshjälp och assisterat självmord är olagligt i Danmark, liksom i flera andra europeiska länder, men att sprida information om självmordsmetoder är tillåten.

Svend Lings, tidigare överläkare vid Odense universitetssjukhus, dömdes 2018 till 40 dagars fängelse, vilket senare utökades till 60 dagar, för att ha hjälpt två personer att dö och en tredje person att försöka begå självmord. Den 81-årige, numera pensionerade läkaren, grundade 2015 organisationen Læger for Aktiv Dødshjælp, som förespråkar legalisering av assisterat självmord i Danmark.

Efter en radiointervju 2017, där han beskrev hur hans organisation hade hjälpt minst tio personer att ta sitt eget liv, drogs hans läkarlegitimation in och efter ytterligare undersökningar åtalades han slutligen för sin inblandning i tre självmord eller självmordsförsök.

Fortsätter ge råd

Det har inte hindrat den före detta läkaren från att ge råd till människor om att begå självmord:

— Självmordsmanualen har uppdaterats då och då, men annars är det samma råd som jag ger folk, säger han till TV 2 Fyn.

Lings överklagade till Europadomstolen efter att ha förlorat i Danmarks högsta domstol. Han hävdade inför domstolen i Danmark, liksom inför Europadomstolen, att han bara hade spridit information om självmord. Han hävdade att det han gjort inte borde betraktas som olagligt enligt yttrandefriheten, som garanteras i den konvention som inrättade domstolen 1959.

Hade gått längre

Panelen med sju domare höll inte med och skrev att Lings "inte bara hade gett vägledning, utan också genom specifika handlingar hade skaffat mediciner till de berörda personerna, med vetskap om att de var avsedda för deras självmord". Det stod klart, skrev domstolen, att han hade gått längre än att bara ge allmän information om självmord.

I likhet med andra dödshjälpsaktivister utmanade Ling öppet lagen. Han hoppades troligen att hans handlingar skulle leda till en frikännande dom och därmed upphäva lagen, men i stället har danska och europeiska domstolar bekräftat den fällande domen mot honom.

Svend Lings bekräftar för TV 2 Fyn att många av de personer som har vänt sig till honom har lyckats begå självmord men han vet inte om han har lyckats i samtliga fall.

Europadomstolen har avgjort flera fall gällande livets slutskede, bland annat i ett banbrytande beslut från 2015 där det fastslogs att det inte skulle strida mot konventionen att avbryta vätske- och näringstillförseln för en man, som befinner sig i ett minimalt responsivt tillstånd. Läs mer >> Senare samma år beslutade domstolen att inte pröva ett fall om Storbritanniens förbud mot läkarassisterat självmord, och framhöll att konventionen inte tvingar länder att tillåta det.

Källor: TV 2 Fyn (www.tv2fyn.dk), Alex Schadenberg (alexschadenberg.blogspot.com) och Courthouse News Service (www.courthousenews.com)