Feminister: Avskaffa surrogatmoderskap

31 augusti 2022

En fransk feministgrupp anser att surrogatmoderskap kränker barns och kvinnors rättigheter och kräver att det omgående avskaffas. Samma krav kommer från en känd brittisk feminist. Samtidigt fortsätter surrogatverksamheten i krigets Ukraina, där kvinnorna nu är mer desperata än någonsin.

En fransk feministisk grupp, Internationella koalitionen för att avskaffa surrogatmoderskap, ICASM, skriver: ”surrogatmoderskap kränker barns och kvinnors rättigheter genom att bidra till ett samhälle som bygger på utsugning av människor, gör en uppdelning i första och andra klassens människor och främjar en ojämlik global ordning av diskriminering”. Organisationen kräver inte bara bättre reglering av surrogatmoderskap, utan även att det avskaffas helt.

Julie Bindel, en av Storbritanniens mest kända radikalfeminister, kritiserar kommersiellt surrogatmoderskap i den progressiva tidskriften Prospect. Bindel har i många år kämpat mot prostitution, pornografi och våldtäkt, och på senare tid mot transgenderism.

En handelsvara

”Jag är orolig för alla barn som föds av surrogatmammor. Inget av de skydd som välrenommerade adoptionsagenturer kräver innan föräldrarna godkänns, som t.ex. kontroll av brottslig bakgrund, obligatoriskt deltagande i förberedelsekurser för adoptivföräldrar, garantier för att adoptivfamiljerna är medicinskt, ekonomiskt och mentalt stabila och omfattande hembesök, krävs. Även om vissa surrogatkliniker gör dessa kontroller finns det inget lagligt krav på dem”, menar Julie Bindel.

Hon poängterar att ”surrogatmoderskap är exploatering oavsett om det sker i vinstsyfte eller av altruism. Surrogatmammors skador är väldokumenterade, särskilt nu när före detta surrogatmammor berättar om sina erfarenheter. Lagen bör återspegla detta och förbjuda alla formella surrogatarrangemang. Surrogatmammorna själva – som lockas av löftet om pengar och av idén om att surrogatmoderskap är altruistiskt och att de ’hjälper familjen’ – bör aldrig kriminaliseras, men agenturer och andra profitörer bör kriminaliseras”.

Hon skriver vidare: ”kvinnorna i systemet har inget namn, ingen röst, ingen identitet. Staten tillåter handel med deras reproduktion, med en hög risk för mödradödlighet, och skyddar endast hennes rätt att få betalt. Surrogatmoderskap liknar sexhandel och postorderbrudar – kvinnokroppen är på ett eller annat sätt en handelsvara som säljs”, beklagar feministen Julie Bindel.

För att överleva

Samtidigt kommer från Ukraina rapporter om att surrogatagenturerna trots kriget mot Ryssland fortfarande tar emot kunder för sina surrogatmammor. Pappersarbetet har minskat. Före kriget kunde par behöva tillbringa ett par månader i Ukraina, nu kan de hämta sitt barn och åka hem inom några dagar.

I takt med att förhållandena i Ukraina försämras verkar det som om fler kvinnor är villiga att bli surrogatmammor – bara för att överleva. Mer än 30 procent av den arbetsföra befolkningen saknar jobb – och kvinnor är ofta de första som får sparken.

Den ukrainska kvinnorättsaktivisten Maria Dmytriyeva, menar att hon som feminist och mamma anser att surrogatmoderskap i allmänhet är förkastligt – inte vad de kvinnor som bär barnen gör, utan vad de som beställer dem gör – och framhåller att det innebär en risk för kvinnans hälsa och liv. Hon kallar utländska par som anlitar ukrainska surrogatmammor under kriget för ”gamar”.

Källor: BioEdge (bioedge.org), Prospect (www.prospectmagazine.co.uk) och The Globe and Mail (www.theglobeandmail.com)