Första siffror efter Nya Zeelands dödshjälpslag

22 mars 2022

I Nya Zeeland har minst 32 personer fått dödshjälp sedan det legaliserades för tre månader sedan, enligt hälsoministeriet.

Landets lag om valfrihet i livets slutskede trädde i kraft i november, efter år av aktivism från dödshjälpsförespråkare och efter en folkomröstning. Sextiofem procent av de röstberättigade nyzeeländarna röstade för att legalisera assisterat självmord. Läs mer >> 

När dödshjälp legaliserades i höstas rådde det osäkerhet över antalet personer som skulle kunna begära dödshjälp. Hälsoministeriet skrev att "antalet personer som kan begära dödshjälp förväntas vara litet". Tjänstemännen konstaterade att i jämförbara länder, där dödshjälp är laglig, gällde det mellan 0,3 och två procent av alla dödsfall. På grund av Nya Zeelands relativt stränga kriterier förväntade man sig också att nästan två av tre ansökningar skulle avslås. "Baserat på erfarenheter från utlandet uppskattar ministeriet att upp till 950 personer kan ansöka om dödshjälp varje år, och att upp till 350 personer kommer att få hjälp att dö."

Antalet ökar med tiden

I en del länder har antalet personer som fått dödshjälp varit lågt i början och sedan ökat kraftigt med tiden. Siffror från Schweiz har till exempel visat att antalet personer som genomgått assisterat självmord ökade stadigt år för år, från 187 år 2003 till 965 år 2015. Läs mer >> 

I Nederländerna, som har några av de mest liberala lagarna om dödshjälp och assisterat självmord, utgör de 4,4 procent av det totala antalet dödsfall. Enligt de regionala kommittéerna för granskning av dödshjälp 2017 fanns det 6 585 fall av dödshjälp eller assisterat självmord det året. Läs mer >> 

Vissa kriterier

För att kunna få dödshjälp i Nya Zeeland måste patienten uppfylla en rad kriterier som bedöms av två läkare. Man måste vara medborgare i landet, vara över 18 år, ha en obotlig sjukdom som sannolikt kommer att leda till döden inom sex månader, uppleva "outhärdligt lidande som inte kan lindras", vara beslutsförmögen och befinna sig i ett terminalt stadium. Vårdpersonal har samvetsfrihet och behöver inte ge dödshjälp. Läs mer >> 

Inför att lagen träder i kraft har de katolska biskoparna i Nya Zeeland utfärdat ett pastoralt uttalande och en uppsättning riktlinjer för själasörjare, präster och andra katolska yrkesgrupper som möter människor som väljer att avsluta sitt liv i förtid. Läs mer >> 

Källor: The Guardian (www.theguardian.com) och BioEdge (bioedge.org)