Frankrike inleder debatt om dödshjälp

21 september 2022

Frankrikes president Emmanuel Macron meddelade i förra veckan att en nationell debatt skall initieras, som syftar till att bredda alternativen vid livets slutskede och som bland annat kommer att utreda möjligheten att legalisera assisterat självmord. Målet är att genomföra förändringar nästa år.

Enligt gällande fransk lag från 2016 får läkare hålla terminalt sjuka patienter nedsövda tills döden kommer, men den tillåter inte assisterat självmord. Läkare får avsluta livsuppehållande åtgärder, inklusive vätske- och näringstillförsel. Sedering och smärtstillande medel är tillåtna "även om de kan förkorta patientens liv".

Dagen efter att Macron öppnat för dödshjälp utfärdade den statliga rådgivande etiska kommittén (CCNE) ett yttrande som fastställer de "strikta villkor" som måste "vägleda lagstiftarens överväganden" i händelse att assisterat självmord eller dödshjälp kommer legaliseras i Frankrike. Läs mer >> 

Påverkansarbete på bred front

Macron meddelade att en medborgargrupp kommer att arbeta med frågan under de kommande månaderna i samordning med vårdpersonal. Samtidigt skall lokala debatter organiseras i de franska regionerna. Regeringen kommer parallellt att föra diskussioner inom parlamentet för att hitta ett brett samförstånd. Parlamentets utskott för sociala frågor arbetar på att utvärdera den gällande lagstiftningen och samtidigt arbetas det på en rapport om den palliativa vården i Frankrike. Macron hade under sin omvalskampanj tidigare i år lovat att öppna debatten och antydde att han personligen är för legalisering av läkarassisterat självmord.

Det förekommer att fransmän reser till Belgien för att få dödshjälp. Läs mer >> Dödshjälp är för närvarande lagligt i Nederländerna, Belgien, Luxemburg och Spanien på vissa villkor. I Schweiz är assisterat självmord, där patienten själv tar en dödlig dos läkemedel, tillåtet.

Källor: The Brussels Times (www.brusselstimes.com), The Globe Echo (globeecho.com) och Yahoo News (uk.news.yahoo.com)