Glädje över Världsläkarförbundets beslut att skydda samvetsfrihet

18 oktober 2022

Världsläkarförbundet (WMA) antog på sitt årsmöte i Berlin i början av oktober en omarbetad version av förbundets International Code of Medical Ethics, enligt vilket läkare tillerkänns rätt till samvetsfrihet.

Världsläkarförbundets centrala etiska regelverk – en internationell motsvarighet till svenska Läkarförbundets etiska regler – innehåller grundläggande etiska principer för läkare. Ett förslag som skulle ha krävt att läkare som är mot abort och assisterat självmord skulle behöva hänvisa patienten till en läkare som är villig att utföra ingreppet har förkastats av Världsläkarförbundet (WMA).

Beslutet välkomnas av kristna läkare, bland annat vid Anscombe Bioethics Centre. Professor David Albert Jones, chef för Anscombe Bioethics Centre, säger:

— Jag är inte förvånat eftersom det har varit en lång diskussion under lång tid. Men det var en fråga om balans vilket är mycket välkommet. Det är resultatet av att många berörda människor i många länder har uttryckt sina invändningar mot detta och sagt att samvetet är viktigt för alla, inte bara för kristna, utan även för andra troende och det har upprätthållits.

”Bra första steg”

Professor Jones anser att även om ”inget etiskt regelverk är perfekt” är det definitivt ”ett mycket bra första steg”. Den slutliga texten ligger i linje med det öppna brev till WMA som samordnades av Anscombe Centre och som undertecknades av nästan 400 professorer och kliniker från hela världen. Läs mer >> 

— Det nya regelverket är mycket bra utformat eftersom det är formulerat i termer av respekt för både läkares och patienters samvete, vilket jag tror är rätt sätt att göra det på, säger David Albert Jones.

Paragraf 29 som behandlar samvetsfrihet lyder: ”denna kod representerar läkarens etiska skyldigheter. I vissa frågor finns det dock djupgående moraliska dilemman där läkare och patienter kan ha djupt genomtänkta men motstridiga samvetsuppfattningar. Läkaren har en etisk skyldighet att minimera störningar i patientvården. Läkares samvetsfrihet mot att tillhandahålla lagliga medicinska ingrepp får endast utövas om den enskilda patienten inte skadas eller diskrimineras och om patientens hälsa inte äventyras. Läkaren måste omedelbart och respektfullt informera patienten om denna invändning och om patientens rätt att konsultera en annan kvalificerad läkare och ge tillräcklig information för att patienten ska kunna inleda en sådan konsultation i god tid”.

Att WMA möjliggör samvetsfrihet och att läkare inte skall tvingas hänvisa patienter till assisterat självmord och dödshjälp står i motsats till politiken i länder som t.ex. Kanada, där läkare nu är skyldiga att hänvisa människor till läkarassisterat självmord även om patienterna inte är döende. I Kanada förekommer det även att läkare uppmuntrar patienter att överväga dödshjälp även om patienterna inte själva har tagit upp frågan.

Källor: Premier Christian News (premierchristian.news) och World Medical Association (www.wma.net)