Irlands psykiatriker avråder från dödshjälp

17 januari 2022

Läkarföreningen College of Psychiatrists of Ireland varnar för att läkarassisterat självmord och dödshjälp inte är förenligt med god vård och att en legalisering skulle kunna utsätta sårbara patienter för risker.

Respekt har tidigare rapporterat om att Irlands regering arbetar på ett lagförslag för att legalisera dödshjälp. Läs mer >> En särskild parlamentskommitté behandlar frågan om läkarassisterat självmord inom ramen för lagförslaget Dying with Dignity Bill (2020). Läs mer >> College of Psychiatrists är yrkes- och utbildningsorganet för psykiatriker i Irland och representerar runt 1 000 psykiatriker i hela landet. 

Ett ställningstagande

I ett ställningstagande redogör psykiatrikerna för några viktiga frågor gällande dödshjälp i Irland, i lagförslaget kallat ”assisterat döende”:

¤ Läkarassisterat självmord strider mot psykiatrins, vårdpersonalens och allmänhetens ansträngningar att förhindra dödsfall genom självmord.

¤ Det är troligt att utsatta människor utsätts för risker. Många förfrågningar om dödshjälp grundar sig på en rädsla att vara en börda eller en rädsla för döden snarare än på svåruthärdlig smärta. Den befintliga vården bör förbättras för att kunna hantera dessa problem.

¤ Även om läkarassisterat självmord ofta införs för patienter med obotliga sjukdomar, är det troligt att när det väl införts kommer det att tillämpas i större utsträckning på andra grupper, så att antalet personer som genomför läkarassisterat självmord ökar betydligt mer än förväntat.

¤ Att införa läkarassisterat självmord innebär en radikal förändring av irländsk lag och av en lång sjukvårdstradition som bland annat uttrycks i det förbud mot att avsiktligt döda som står i Irlands medicinsk-etiska råds riktlinjer.

Långvarigt lidande

— Vi är mycket medvetna om hur känsligt detta ämne är, och vi förstår och stöder det faktum att en värdig död är målet för all vård i livets slutskede. Det kan uppnås genom att stärka vår palliativa vård och våra sociala stödnätverk. Inte bara är assisterat döende eller dödshjälp inte nödvändigt för en värdig död. De tekniker som används för att framkalla döden kan också i sig själva leda till betydande och långvarigt lidande, säger psykiatern Eric Kelleher, som är medförfattare till ställningstagandet. Läs mer >> 

Källa: College of Psychiatrists of Ireland (www.irishpsychiatry.ie)