Israel: Surrogatmoderskap för ensamstående och homosexuella

18 januari 2022

Israel möjliggör nu att alla medborgare – inklusive ensamstående och homosexuella par – skall kunna få barn med hjälp av en surrogatmamma. Israels hälsominister Nitzan Horowitz presenterade regeländringen, som träder i kraft den 11 januari.

Israels högsta domstol hade dömt ut begränsningen av surrogatmoderskap som en kränkning av de mänskliga rättigheterna. Läs mer >> Hittills har surrogatmoderskap endast varit tillåtet för heterosexuella par och på strikta villkor. Homosexuella män söker därför ofta en surrogatmamma utomlands.

– Det är en historisk dag för hbtq-kampen i Israel, för den långa kampen för jämlikhet för alla, och en historisk dag för hela det israeliska samhället. Mångas dröm om att bilda familj kommer att uppfyllas, sade hälsominister Horowitz till journalister.

Hälsoministern framhöll att allt kommer att göras för att skydda surrogatmammors rättigheter. Enligt hälsoministeriet har hittills endast cirka 100 kvinnor per år gått med på att bli surrogatmamma i Israel. Paren måste lämna in en officiell ansökan, och en kommitté tar sedan ställning till de blivande föräldrarnas och surrogatmammans lämplighet.

Källa: Deutsches Ärzteblatt (www.aerzteblatt.de)