Italien ett steg närmare legalisering av läkarassisterat självmord

15 mars 2022

Ett lagförslag om läkarassisterat självmord har antagits av den italienska deputeradekammaren. Med 253 röster för och 117 röster emot är lagförslaget nu uppe i senaten för vidare behandling.

Lagförslaget skulle göra assisterat självmord lagligt för patienter med en obotlig sjukdom som orsakar "outhärdligt fysiskt och psykiskt lidande". Patienten måste ha fått palliativ vård. Endast godkänd vårdpersonal ska få assistera vid självmorden. Patienten måste vara myndig, ha förmågan att förstå och vara tillräckligt informerat.

Redan 2019 uppmanade den italienska författningsdomstolen parlamentet att utarbeta en exakt rättslig reglering av assisterat självmord. Bakgrunden till detta var ett beslut av domarna att det under vissa omständigheter inte är straffbart att underlätta för en fritt formulerad avsikt att begå självmord. Läs mer >> 

Omröstning förklarades ogiltig

En folkomröstning om dödshjälp hade fört frågan mer till allmänhetens kännedom förra året och samlade omkring 1,2 miljoner röster. I februari ogiltigförklarade Italiens författningsdomstol omröstningen. Läs mer >> Den italienska straffrätten har hittills bestraffat anstiftan och medhjälp till självmord med fem till tolv års fängelse.

Ett första lagutkast diskuterades i parlamentet i mitten av december. Deputeradekammaren, som röstat för lagförslaget, är den andra kammaren i Italiens parlament med två likställda kammare. Lagförslaget ska nu läggas fram i senaten för omröstning innan det kan antas som lag. Läs mer >> 

Källor: EuroNews (www.euronews.com) och Deutsches Ärzteblatt (www.aerzteblatt.de)