Kanada: Fattigdom och funktionsnedsätting driver till dödshjälp

20 december 2022

I Kanada har antalet fall av läkarassisterat självmord ökat från 1 000 fall 2016 till 10 000 år 2021. Från mars nästa år kommer även psykiskt sjuka personer utan fysisk sjukdom att kunna få läkarassisterat självmord. Nu visar det sig att många funktionsnedsatta överväger dödshjälp därför att de lider av fattigdom.

Enligt Meghan Nicholls, som organiserar matutdelning i Mississauga i Ontario, har efterfrågan ökat med 60 procent sedan covid-19-pandemin började. Hennes nätverk av livsmedelsbanker betjänar nu 30 000 personer per år och hon berättar att personer som är i behov av matutdelning och pensionärer med funktionsnedsättning överväger assisterat självmord för att slippa leva i fattigdom:

– När människor börjar berätta för oss att de tänker avsluta sitt liv för att de inte längre orkar leva i fattigdom är det uppenbart att vi har svikit dem, säger Meghan Nicholls.

Alex Schadenberg från den kanadensiska organisationen Euthanasia Prevention Coalition förklarar att det har blivit mycket lätt att få assisterat självmord i Kanada:

– Baserat på definitionerna i Kanadas lagstiftning kan nästan alla med ett kroniskt medicinskt tillstånd, till exempel personer med funktionsnedsättning, godkännas för dödshjälp. De begär dödshjälp på grund av fattigdom, hemlöshet eller bristande tillgång till nödvändig vård. Men de godkänns för dödshjälp på grund av sitt funktionshinder, säger Alex Schadenberg.

”Ingen frihet”

År 2021 dog över 10 000 kanadensare genom läkarassisterat självmord. Det är tio gånger fler än 2016, då dödshjälp legaliserades.

– Vi måste förstå att många funktionshindrade lever i fattigdom och har svårt att få nödvändig vård. Enligt lagen har de dock inga svårigheter att bli godkända för dödshjälp. Uppenbart har detta lett till en epidemi av död och förtvivlan i Kanada. Dödsfallen bygger på kulturell övergivenhet men säljs in till befolkningen under en falsk täckmantel av frihet, säger Alex Schadenberg.

Kanadas psykiatriska läkarförening har uppmanat till att skjuta upp utvidgningen av assisterat självmord till psykiskt sjuka personer. De menar att det krävs ett samråd och en säkerhetsgranskning. Läs mer >> 

Källa: National Catholic Register (www.ncregister.com)