Kanada: Första nätverket för sysselsättning för personer med Downs syndrom

06 december 2022

I ett försök att få personer med Downs syndrom att komma i kontakt med potentiella arbetsgivare har Canadian Down Syndrome Society (CDSS) tillsammans med strategibyrån FCB Canada lanserat ett nytt jobbnätverk på LinkedIn som heter Inployable.

I Nordamerika förekommer det brist på arbetskraft. Med miljontals lediga jobb kämpar arbetsgivare för att hitta kvalificerad personal. En lösning som länge förbisetts är personer med Downs syndrom. Över 50 procent av dessa har svårt att få avlönat arbete, eftersom de felaktigt anses vara mindre kapabla och värdefulla som arbetskraft.

Inployable försöker fylla arbetskraftsbristen som råder på Kanadas arbetsmarknad och erbjuder stöd till personer med Downs syndrom när de söker jobb. De erbjuder även information till företag som vill anställa personer med Downs syndrom.

Förmåga och ambition

Detta nya nätverk fyller en viktig funktion när personer med Downs syndrom har svårt att hitta ett jobb. Inployable hjälper praktiskt till med hanteringen av internet och stödjer användarna när de skapar personliga profiler, t.ex. en LinkedIn-coach som hjälper till med att öppna och hantera konton.

— Även om många personer med Downs syndrom har visat att de har förmåga och ambition att delta i meningsfullt arbete i samhället, är en stor andel av Kanadas befolkning med Downs syndrom fortfarande arbetslös eller sysselsatt med något som inte tar till vara deras fulla potential. Det här initiativet ändrar på detta. Personer med Downs syndrom har rätt att bli anställda i samhället, där de kan arbeta tillsammans med andra och få marknadsmässig lön, säger Laura LaChance, verksamhetschef för CDSS, vid lanseringen av nätverket.

Källa: Jérome Lejeune Foundation (lejeunefoundation.org)