Kina: Fortsatt avrättning genom organdonation

25 april 2022

I facktidskriften American Journal of Transplantation hävdar en forskare från Australien och en transplantationskirurg från Israel att "läkare i Folkrepubliken Kina har deltagit i avrättningar genom att avlägsna organ". Allt tyder på att Kina inte har slutat med denna lukrativa praxis.

Mathew Robertson från universitet i Canberra i Australien och Jacob Lavee från universitet i Tel Aviv i Israel har undersökt 2 838 artiklar från en databas med 124 770 kinesiskspråkiga publikationer om transplantationer från 1980 till 2015. I 71 av dessa, från 56 kliniker i hela landet (varav 12 militära), fann de bevis för att hjärndöden inte hade förklarats korrekt och att "transplantation av hjärtat för organdonation måste ha varit den omedelbara orsaken till donatorns död".

— Det fanns två kriterier enligt vilka vi hävdar att en förklaring om hjärndöd var problematisk. Det ena var när patienten inte ventilerades och först intuberades efter att ha förklarats hjärndöd, det andra var att intuberingen skedde omedelbart innan operationen påbörjades, säger Mathew Robertson, som översatte de kinesiska dokumenten, till nyhetstjänsten WebMD News.

De kinesiska myndigheterna har bestämt förnekat detta påstående. "Medan vissa anti-kinesiska krafter fabricerar och sprider rykten om Kinas organtransplantationer, blir deras verkliga, illvilliga avsikter allt tydligare och förkastas av det internationella samfundet", förklarar den kinesiska ambassaden i Israel för tidningen Haaretz.

Donatorer är fångar

Artikelförfattarna har inte lagt fram några bevis i form av ögonvittnen, men de har upptäckt att författarna till dessa 71 artiklar omedvetet avslöjade, om än indirekt, att de hade ignorerat den s.k. Dead Donor Rule, som är grundläggande för transplantationsetiken, när de avlägsnade hjärta och lungor från donatorerna. Och eftersom de flesta av donatorerna mellan 1980 och 2015 var fångar, innebär detta att transplantationsoperationen måste ha varit ett sätt att avrätta dem. Läs mer >> 

— Att transplantera organ från en person som har avrättats, är hjärndöd och vars hjärta fortfarande slår, kräver en komplex och känslig samordning mellan den som avrättar och de läkare som räddar organet. De dokument som analyseras i vår studie visar att kinesiska läkare i huvudsak har anslutit sig till avrättningsförfarandet för att undvika att förlora organet på grund av bristande samordning, säger Jacob Lavee till tidningen Haaretz.

Inga tecken på reform

Det finns trovärdiga anklagelser om att uiguriska fångar, Falungong-fångar och andra fångar har varit "organdonatorer". Artikelförfattarna anser att det fortfarande pågår:

"Även om fler frivilliga donationer äger rum i Kina än någonsin tidigare finns det ännu inga tillförlitliga uppgifter om reformernas verkliga omfattning. Det är också oklart om och i vilken utsträckning dödsdömda fångar och samvetsfångar fortfarande utnyttjas som organkällor. Med tanke på bristen på sanktioner och ansvarsskyldighet för dem som tidigare har tagit organ från fångar, de starka ekonomiska incitamenten för att fortsätta denna verksamhet och bristande tillstånd till övervakning av externa observatörer, är det oklart varför kinesiska sjukhus skulle upphöra med denna lönsamma handel", skriver de i sin artikel. Läs mer >> 

— Som son till en överlevande från Förintelsen, som befann sig i ett nazistiskt koncentrationsläger, kan jag inte stå vid sidan om och vara tyst när mina kollegor, kinesiska transplantationskirurger, i åratal har varit delaktiga i brott mot mänskligheten genom att samarbeta med myndigheterna och fungera som operativ arm för massavrättningar, säger Jacob Lavee.

Återuppta bojkott

Mathew Robertson och Jacob Lavee uppmanar akademiska institutioner och medicinska tidskrifter att återuppta sina tidigare bojkotter av kinesiska publikationer och talare om transplantationer, men så länge Kina förnekar kommer ekonomiska och politiska ledare att blunda.

— Tidigare tror jag inte att frågan om Kinas läkarinblandning i avrättningen av donatorer har tagits på så stort allvar som den borde ha gjort. Jag hoppas verkligen att detta kommer att förändras i och med publiceringen av denna artikel i den ledande tidskriften på området, säger Mathew Robertson. Läs mer >> 

Källor: WebMD News (www.webmd.com) och BioEdge (bioedge.org)