Kritik mot svagt underlag för självmordsargumentet vid ungas könsbyte

23 augusti 2022

Ett av de starkaste argumenten för könsbekräftande vård för barn med könsdysfori är hotet om självmord. ”Vill du hellre ha en levande son eller en död dotter?” är det brutala alternativet som presenteras för föräldrarna. En undersökning pekar nu på att könsbekräftande vård inte är det som skyddar mot självmord.

Denna åsikt har fått starkt stöd av den amerikanska regeringen samt av många journalister och läkare. I ett uttalande från det amerikanska hälsoministeriet, som publicerades i mars heter det: ”En säker och bekräftande vårdmiljö är avgörande för att främja bättre resultat för transsexuella, icke-binära och andra könsutvidgade barn och ungdomar”.

I en artikel från den amerikanska konservativa tankesmedjan Heritage Foundation hävdas dock att påståendena om ökat antal självmord bland ungdomar som nekas könsbekräftande vård är svaga. Artikeln ifrågasätter slutsatserna från två studier som fastslår att tillgång till könsbekräftande hormoner förbättrar den psykiska hälsan bland transsexuella ungdomar.

Grundläggande brister

”Endast en handfull studier undersöker förhållandet mellan könsöverskridande hormonbehandlingar och självmordsrisker. De jämför resultaten för tonåringar som fått sådan behandling med dem som sökt men inte fått den. Ingen studie använder sig av en kausal forskningsdesign, t.ex. en randomiserad kontrollerad studie, vilket vanligtvis krävs för att godkänna läkemedel. I stället jämför många av dessa studier minderåriga som fått behandling med dem som inte kunde få den och finner lägre nivåer av självmordstankar”, skriver forskaren Jay P. Greene från tankesmedjan Heritage Foundation i en artikel.

Tankesmedjan hävdar att det finns grundläggande brister i en del av den forskning som gjorts om hormonbehandlingar. Stödjande studier har förlitat sig på undersökningar av vuxna transpersoner som rekryterats från intresseorganisationer, vilka sannolikt inte är representativa. Ett villkor för att få sådan vård är dessutom psykisk stabilitet. Om människor nekats vård kan det ha berott på att de redan hade neuropsykiatriska funktionsvariationer.

— Allt de finner är att människor tänker mer på självmord om de börjar få allvarligare psykiska problem. De anser inte att läkemedel skyddar. I själva verket ökar självmordsfrekvensen avsevärt vid tillgång till könskorrigerande behandlingar utan föräldrarnas samtycke, säger artikelförfattaren Jay P. Greene till nyhetstjänsten The Hill.

Pubertetsbromsande hormonbehandling

”Vi jämför de årliga självmordsfrekvenserna bland ungdomar i stater som tillåter minderåriga att få vård utan föräldrarnas samtycke med stater som inte gör det. Uppgifterna visar tydligt att det inte finns någon skillnad i antal självmord bland ungdomar i dessa två grupper av stater under mer än tio år före 2010, då användningen av pubertetsbromsande hormonbehandling började. Runt den tiden uppstår en förändring i antal självmord vilka tilltar efter 2015 när tvärsexuella behandlingar blir vanligare.

Det finns en 14-procentig ökning av antalet självmord bland ungdomar fram till 2020 i stater som tillåter minderåriga att få vård utan föräldrarnas samtycke jämfört med stater som inte har det. Lättare tillgång till pubertetsblockerare och könsöverskridande hormoner för minderåriga har faktiskt ökat självmordsfrekvensen”, heter det vidare i tankesmedjans artikel. Den drar slutsatsen att ”vetenskapen inte visar att pubertetsblockerare och könshormoner är nödvändiga för att förhindra självmord. Den visar snarare på motsatsen”.

Artikeln kritiserades hård av HBTQI+-aktivister. Jack Turban, forskare inom barn- och ungdomspsykiatri vid Stanford University, beskrev den som ”absurd”. ”Hela den här rapporten bygger på det felaktiga antagandet att minderåriga lätt kan få tillgång till hormoner utan föräldrarnas samtycke”, twittrade han.

Källor: BioEdge (bioedge.org) och The Hill (thehill.com)