Lag om embryon med tre föräldrar godkänd i Australien

20 april 2022

Ett lagförslag som tillåter embryon från tre föräldrar antogs av Australiens parlaments överhus i slutet av mars efter en häftig debatt. Australiens katolska biskopskonferens hade uppmanat parlamentsledamöterna att fälla lagförslaget.

"Maeves lag", uppkallad efter den gravt funktionsnedsatta flickan, vars mamma kämpade för lagändringen, fick starkt stöd av både premiärminister Scott Morrison och hälsovårdsminister Greg Hunt. Den godkändes av underhuset förra året. Läs mer >> Det var den första omröstningen utan partipiska i det federala parlamentet sedan omröstningen om samkönade äktenskap 2017.

Lagförslaget lanserades med hänvisning till medkänsla. Förespråkarna beskrev det som ett "botemedel" för allvarliga typer av mitokondriella sjukdomar som drabbar 50–60 nyfödda i Australien varje år.

Ordet "botemedel" är dock en missvisande beskrivning. Lagen tillåter att ett ivf-embryo skapas med genetiskt material från en man och två kvinnor. Barn som redan är födda med mitokondriell sjukdom kan inte dra nytta av detta.

Allvarliga konsekvenser

Det enda andra land som har godkänt en sådan lag är Storbritannien. Läs mer >> Men i de flesta länder är man skeptisk eftersom det i praktiken handlar om ett slags genteknik.

Australiens katolska biskopskonferens hade uppmanat parlamentsledamöterna att rösta nej till lagförslaget eller åtminstone pausa det, med hänvisning till säkerhets- och etiska problem och brist på bevis för att den föreslagna metoden är effektiv. Biskop Richard Umbers, biskoparnas delegat för livsfrågor, sade att lagförslaget är en förståelig känslomässig vädjan, men med allvarliga konsekvenser. Läs mer >> 

— Det är en stor besvikelse att lagförslaget har antagits, särskilt eftersom inga ändringsförslag antogs. Vi förstår den djupa önskan hos föräldrar som är bärare av mitokondriella sjukdomar att undvika att föra dem vidare till sina barn. Men att skapa embryon med tre föräldrar är fel sätt att göra det på, säger biskop Richard Umbers.

Långsiktiga effekter

Han påpekar vidare att hälsoministeriet har konstaterat att man inte känner till vare sig riskerna för det födda barnet eller de långsiktiga effekterna på kommande generationer.

— Parlamentet bör fokusera på forskning som respekterar livet från befruktningen snarare än riskfyllda behandlingar som förutsätter en hel ivf-industri, säger biskopen till nyhetstjänsten The Catholic Weekly.

Bioetikern Margaret Somerville är kritisk. Hon menar att debatten har väckt allvarliga frågor som måste besvaras, även om lagstiftarna har de bästa medicinskt terapeutiska avsikterna:

— Är det i sig självt fel att förändra ett mänskligt embryos arvsmassa? Är det att utforma en mänsklig person? Och är det fel i sig att göra en förändring som kommer att gå i arv till alla embryons framtida barn när de får barn? Om man kan säga att någon av dessa saker är fel i sig är det slut på diskussionen, då är det oetiskt att göra detta, säger Margaret Somerville.

Källor: The Catholic Weekly (www.catholicweekly.com.au) och BioEdge (bioedge.org)