Lättvindig argumentering kring etiken för konstgjorda könsceller

30 mars 2022

Utvecklingen av inducerade pluripotenta stamceller har visserligen öppnat många forskningsvägar för lovande behandlingar, men den har också gjort det möjligt att skapa ”konstgjorda” spermier och ägg. Genom att stimulera en hudcell kunde forskare skapa könsceller, som skulle möjliggöra för samkönade par att få genetiskt egna barn. En brittisk bioetiker avfärdar alla etiska invändningar.

Hittills har försöken begränsats till möss. Förr eller senare kommer forskare dock att kunna skapa mänskliga könsceller. Kristian Galea, bioetiker vid Cambridge University i Storbritannien, som skriver i facktidskriften Reproduction and Fertility (doi.org/10.1530/RAF-21-0066), ser inga hinder för det.

Ny forskning om att bestämma en cells öde innebär att en mus’ embryonala stamceller och inducerade pluripotenta stamceller kan omprogrammeras till könsceller. De senaste tio årens forskning har gjort betydande framsteg i denna riktning även med mänskliga embryonala stamceller. Metoden kallas in vitro gametogenes (IVG) och har potential inom assisterad befruktning.

Det finns flera etiska invändningar, men den brittiska bioetikern Galea avfärdar dem. Metoden skulle kunna leda till nya varianter av föräldraskap: ”Biologiskt föräldraskap skulle kunna bli möjligt för avlidna, kvinnor efter klimakteriet, ensamstående, par av samma kön, grupper med mer än två individer”. Var och en av dessa måste bedömas på sina egna meriter, anser Galea. ”Om något av dessa scenarier befinns vara etiskt likvärdigt med reproduktion av motsatt kön och inte medför några ytterligare säkerhetsrisker, bör även dessa scenarier godkännas”, skriver han vidare.

Genetiskt egna barn

En del människor har rest etiska invändningar mot metoden, eftersom den kan skapa ett sluttande plan mot reproduktiv kloning. Galea hävdar dock att sluttande plan bara är dåliga om de leder till något oetiskt – och kloning är inte oetiskt, menar han.

Galeas slutsats är att det ”inte finns någon sammanhängande och motiverad principiell etisk invändning mot att konstgjorda könsceller används för dem som inte på något annat sätt kan få genetiskt egna barn. Även om både praktiska och säkerhetsmässiga problem för närvarande förhindrar att det tillämpas på människor, bör det godkännas för reproduktiva ändamål när dessa problem har lösts”, menar Kristian Galea.

Han föreslår att Storbritanniens fertilitetsmyndighet, HFEA, inleder ett offentligt samråd om huruvida reproduktiv in vitro gametogenes är lämplig.

Källa: BioEdge (bioedge.org)