Manliga och kvinnliga stamceller från samma person – för att visa könsskillnader

13 december 2022

Genetiskt nästan identiska manliga och kvinnliga inducerade pluripotenta stamceller (iPSC) har för första gången tagits från en och samma person. Stamcellerna används nu för att studera könsskillnader.

Biologiskt kön bestäms genom förekomsten av antingen två X-kromosomer (XX) hos kvinnor eller en X- och en Y-kromosom (XY) hos män. Israeliska forskare har nu tagit stamcellerna från en donator som har Klinefelter-syndrom, ett tillstånd då man har två X- och en Y-kromosom (XXY). Bortsett från skillnaden i könskromosomer har de två cellinjerna samma DNA, vilket skapar en unik modell för att studera könsskillnader i sjukdomar och sjukdomsbehandlingar.

– För första gången har vi nu celler som är helt identiska genetiskt, men i både manliga och kvinnliga versioner. Detta innebär att vi kan jämföra hur de reagerar på medicinering eller använda dem för att modellera sjukdomar, säger professor Benjamin Reubinoff från Hadassah University Medical Centre i Jerusalem.

Könsskillnader

Män och kvinnor upplever olika sjukdomsfrekvenser och symtom och reagerar olika på medicinering på grund av en mängd faktorer, bland annat genetik, hormoner och livsstil. Detta gör det svårt att studera skillnader som enbart beror på kön.

– Blodcellsdonatorn i vår studie var unik och en av de få Klinefelter-patienter i världen vars blod även innehöll små subpopulationer av normala manliga (XY) och kvinnliga (XX) celler, säger studiens huvudförfattare Ithai Waldhorn.

Forskarna, som publicerar sina resultat i facktidskriften Stem Cell Reports (doi.org/10.1016/j.stemcr.2022.10.017), har redan upptäckt skillnader mellan de manliga och kvinnliga iPSC-cellerna. De kvinnliga cellerna liknar mer ett tidigare pluripotent tillstånd än de manliga cellerna. De har visat att hjärnceller kan genereras från båda grupperna av iPSC:er och noterat skillnader i genuttryck mellan dem. De manliga hjärncellerna uppvisar högre uttrycksnivåer av gener som är kopplade till schizofreni och cerebral pares, sjukdomar som är vanligare hos män.

– Det unika stamcellssystem som vi har utvecklat kommer att leda till nya upptäckter om könsskillnader och kan bidra till att jämföra läkemedels effektivitet och toxicitet, säger Benjamin Reubinoff.

Källa: Progress (www.progress.org.uk)