Möjlig cancerrisk för embryon som frysts inför ivf

19 september 2022

Det utvecklas hela tiden nya reproduktionstekniker. På senare år har nedfrysning av embryon blivit vanligare. Nu tyder en studie på mer än åtta miljoner barn i våra nordiska länder på att de som börjar livet som frysta embryon kan ha en högre risk för cancer än de som inte varit frysta.

I en artikel i facktidskriften PLOS Medicine skriver forskarna från universiteten i Göteborg, Trondheim, Köpenhamn och Helsingfors att "resultaten ger upphov till oro med tanke på den ökande användningen av frysta embryon, i synnerhet strategier för nedfrysning av alla embryon utan tydliga medicinska indikationer". (doi.org/10.1371/journal.pmed.1004078)

Vid assisterad befruktning (ivf) skapas ett embryo från ett mänskligt ägg och spermier i ett laboratorium. Embryot kan omedelbart överföras till en livmoder, eller, enligt en praxis som ökar över hela världen, kan embryot frysas ner och senare tinas upp innan det sätts in.

Tidigare forskning har redan visat att barn som föds efter överföring av frysta upptinade embryon kan ha en högre kortsiktig risk för vissa medicinska problem än barn som föds efter överföring av färska embryon. De potentiella medicinska riskerna på lång sikt var dock sämre klarlagda.

Forskarna analyserade medicinska uppgifter från uppemot åtta miljoner barn i Danmark, Finland, Norge och Sverige, födda sedan mitten av 80-talet. Av dessa var dryga 170 000 tillkomna med hjälp av ivf och nästan 7,8 miljoner på naturligt sätt. Av ivf-barnen föddes över 22 000 efter att ha varit frysta och upptinade som embryo.

Krävs mer forskning

Det visade sig att barn som föddes efter att ha varit frysta och tinade som embryon hade högre risk för cancer, även om ivf-barnen som helhet inte hade någon ökad risk för cancer. De vanligaste cancerformerna var leukemi och tumörer i centrala nervsystemet.

Forskarna betonar att resultaten bör tolkas med försiktighet, eftersom antalet barn som föddes efter att ha varit frysta och som senare utvecklade cancer var lågt, 48 barn.

Trots detta är de oroade och efterlyser mer forskning för att bekräfta en eventuell koppling mellan förfarandet och ökad risk för cancer, samt de biologiska mekanismer som kan ligga bakom denna risk.

Ivf-experter noterar att frysning av embryon har blivit en integrerad del av assisterad befruktning. Frysta embryon används som reserv om den första ivf-cykeln misslyckas och möjliggör att överföra ett embryo i taget, i stället för flera vilket medför risk för flerbörd.

Källor: Progress (www.progress.org.uk), Science Media Centre (www.sciencemediacentre.org) och BioEdge (bioedge.org)