Ny brittisk lag för att förbättra livet för alla med Downs syndrom

19 april 2022

I Storbritannien har ett historiskt lagförslag om Downs syndrom enhälligt antagits vid den tredje behandlingen i överhuset i början av april. Förslaget syftar till att "vidta åtgärder för att tillgodose behoven hos personer med Downs syndrom och andra därmed sammanhängande ändamål".

När lagförslaget nu har genomgått alla parlamentariska faser i både underhuset och överhuset krävs det endast ett godkännande av drottningen för att förslaget skall vinna laga kraft.

Den nya lagen skall förbättra livet för personer med Downs syndrom. Storbritannien är det första landet i världen med en sådan lagstiftning. Lagen ålägger regeringen att ta fram vägledning om de särskilda behov personer med Downs syndrom har. De skall sedan få "livslångt" stöd av samhället. Myndigheter som tillhandahåller hälso- och sjukvård, utbildning och bostäder måste agera för att uppfylla de krav som regeringen har fastställt.

Heidi Crowter, en kvinna med Downs syndrom, är mycket nöjd med lagförslaget. Hon förväntar sig att den ger bättre social omsorg för personer med Downs. Förra året överklagade hon den brittiska abortlagen till Högsta domstolen, eftersom hon ansåg att den diskriminerar barn med funktionsnedsättningar, som får aborteras fram till förlossningen. Även om domstolen inte ansåg att reglerna behövde ändras, gav Heidi Crowter inte upp sin kamp. Läs mer >> 

— Jag hade en vän som var tvungen att gå till domstol bara för att få hjälp för sin son, förhoppningsvis kommer denna lag att förhindra att det sker igen, säger Heidi Crowter till BBC News.

Källor: BBCNews (www.bbc.com) och PorthsmouthNews (www.portsmouth.co.uk)