Ny rapport från Oregon

28 mars 2022

Rapporten om assisterat självmord i den amerikanska delstaten Oregon för 2021 visar att 238 dödsfall genom assisterat självmord och 383 recept för dödliga läkemedel skrevs ut under förra året. Nu öppnar delstaten för icke-medborgare att kunna få dödshjälp.

Antalet rapporterade dödsfall genom assisterat självmord var lägre 2021 än året innan men det kan vara missvisande. I rapporten för 2020 uppgavs att 245 personer rapporterades ha dött genom assisterat självmord och att det var okänd huruvida 80 personer intagit sina dödliga läkemedel. Läs mer >> I 2021 års rapport uppges att 259 personer avled genom assisterat självmord 2020, vilket innebär att 14 dödsfall inte kom med i rapporten från 2020.

Liksom tidigare år antyder rapporten att dödsfallen var frivilliga (självadministrerade), men informationen i rapporten tar inte upp den frågan. Den gör dock gällande att det förekom 238 rapporterade dödsfall genom assisterat självmord och att sammanlagt 383 recept på dödliga läkemedel hade skrivits ut. År 2020 var det 373. Vid 20 av dödsfallen hade de dödliga läkemedlen skrivits ut tidigare år. Två personer remitterades till en psykiatrisk utvärdering och en person intog de dödliga läkemedel men dog inte.

Rapporten nämner även att det hos 106 personer, som fick ett recept utskriven, är osäkert huruvida det dödliga läkemedlet har intagits. I sådana situationer kan personen ha avlidit genom dödshjälp men ingen information har kommit in inför publiceringen av rapporten. Rapporten nämner även att tiden mellan att inta läkemedlet och att döden inträffade varierade från två minuter till 24 timmar, men uppgifterna är endast tillgängliga när en vårdgivare närvarade.

Dödshjälp för alla

Efter en förlikning i en domstol kommer Oregon inte längre kräva att man måste vara bosatt i delstaten för att kunna få det dödliga läkemedlet utskriven. Kravet ansågs strida mot grundlagen. Dödshjälpsförespråkare vill nu använda förlikningen till att pressa de åtta andra delstaterna och Washington D.C., som tillåter assisterat självmord, att släppa sina krav på medborgarskap.

Farhågor om att det medför dödshjälpsturism avfärdas med lagens skyddsåtgärder, som att läkare behöver avgöra om patienten har beslutsförmågan, att det är svårt för obotligt sjuka människor att resa långt och att många föredrar att dö nära sina anhöriga och hemma – inte på andra sidan landet.

Anorexia som skäl

En läkare anmäldes förra året till Oregon Medical Board, myndigheten som ansvarar för att upprätta regler och förordningar för medicinering i Oregon, för att han inte följde lagen. Liksom tidigare år är de tre vanligaste anledningar att personer begär assisterat självmord förlust av autonomi (93 procent), minskad förmåga att delta i aktiviteter som gjorde livet trevligt (92 procent) och förlust av värdighet (68 procent). Numera gäller även anorexia som ett tillstånd för vilket assisterat självmord tillhandahålls. Läs mer >> 

Sedan förra året är 15 dagars väntetid inför assisterat självmord inte längre obligatoriskt, vilket innebär att om patienten är deprimerad saknas möjlighet att ändra sig. I den aktuella rapporten visar det sig att i 81 fall avstod läkaren från väntetiden – i vissa fall intogs det dödliga läkemedlet dagen efter att personen hade bett om det.

Sedan Oregons lag började gälla 1997 har sammanlagt 3 280 personer fått ett dödligt recept och 2 159 personer (66 procent) har avlidit efter att ha intagit medicinen. Under 2021 stod dessa dödsfall för uppskattningsvis 0,59 procent av alla delstatens dödsfall.

Källor: LifeNews (www.lifenews.com), ABCNews (abcnews.go.com) och Oregon Government (www.oregon.gov)