"Obeprövat och oetiskt": experter varnar för genetiska embryotester

01 februari 2022

Det krävs en bredare samhällsdebatt om hur genetiska tester används för att förutsäga risken för komplexa sjukdomar och egenskaper hos embryon som skapats genom ivf, kräver en grupp europeiska forskare. De kallar testerna för en obeprövad och oetisk metod.

Testerna marknadsförs i USA och tillgängligheten kommer sannolikt att öka i takt med att tekniken utvecklas, varnar företrädare för European Society of Human Genetics (ESHG). I en artikel i European Journal of Human Genetics (doi.org/10.1038/s41431-021-01000-x) betonar de att det för närvarande inte finns några bevis för att analystestet ”polygenic riskpoäng” (PRS) kan förutsäga sannolikheten att ännu ofödda barn löper risk att drabbas av komplexa sjukdomar som schizofreni, typ 2-diabetes eller bröstcancer senare i livet.

Genetikerna efterlyser en samhällsdebatt om framtida tillämpningar av sådana tester, t.ex. för att välja ut egenskaper som längd eller intelligens:

— Vi anser att detta är ett mycket lovande område inom genetik och för förebyggande av sjukdomar, men i det nuvarande skedet kan det inte användas. Det finns inga bevis för att denna typ av urval kan leda till bättre eller friskare barn, säger ESHG:s ordförande Maurizio Genuardi, professor i medicinsk genetik vid det katolska Sacred Heart-universitetet i Rom.

Välja embryon

Till skillnad från genetiska tester för Downs syndrom eller sjukdomar som cystisk fibros, som orsakas av mutationer i en enda gen, syftar PRS till att beräkna en individs känslighet för komplexa egenskaper eller störningar genom att kombinera effekterna av potentiellt miljontals genetiska varianter i en enda siffra. Det innebär att man analyserar celler från embryon som skapats genom ivf, innan de implanteras i livmodern.

— Många sjukdomar orsakas av en kombination av genetik och miljö, och PRS kan bara fånga upp delar av den relevanta genetiska komponenten, som i sig själv sannolikt är mycket komplex och svår att analysera, säger genetikern och ESHG-ledamoten Francesca Forzano.

Trots detta marknadsför privata testföretag i allt större utsträckning sådana tester till blivande föräldrar som ett sätt att välja embryon med lägre risk för sjukdomar senare i livet. Enligt ESHG har minst ett barn fötts efter ett sådant förfarande.

Samhällsdebatt

— Även om de amerikanska företagen leder utvecklingen har vi inte någon riktigt bra uppfattning om vad som händer på varje enskild privat klinik i Europa och andra länder, säger Francesca Forzano.

ESHG efterlyser också en samhällsdebatt om hur PRS i framtiden tillämpas, för att undvika diskriminering och stigmatisering av vissa tillstånd:

— Om vi teoretiskt sett skulle erbjuda ett test för att välja ut gemensamma egenskaper, för vilka egenskaper skulle vårt samhälle anse att det är etiskt försvarbart? Vi måste överväga om vi anser att detta är acceptabelt, om det är etiskt och om vårt samhälle verkligen vill ha något sådant, framhåller Francesca Forzano.

Källa: The Guardian (www.theguardian.com)