Palliativ vård i livets slutskede ska bli laglig rätt i Storbritannien

21 mars 2022

Storbritannien inför för första gången en laglig rätt till palliativ vård. Det innebär att varje del av landet måste tillhandahålla specialiserad palliativ vård. Lagen välkomnas och väcker hopp om att den skall motverka kraven på dödshjälp.

Vårdgivare, som arbetar med patienter i livets slutskede, ser nyheten som en milstolpe, som kan sätta stopp för den ojämlika vården där många patienter avlider med otillräcklig vård och smärtlindring. Tillgången till palliativ vård varierar för närvarande i Storbritannien mellan regionerna.

En undersökning från vårdorganisationen Marie Curie visar att omkring 215 000 personer per år inte får tillgång till vård i livets slutskede. Antalet kan öka till 300 000 inom 20 år om inget görs. Den brittiska regeringen ställde sig nyligen bakom ett ändringsförslag till vårdlagen som behandlas i överhuset, ett förslag som skall säkerställa att alla får rätt till palliativ vård i livets slutskede.

”Färdighet för varje läkare”

— Den här ändringen är otroligt viktig. För första gången kommer NHS (det offentliga vårdsystemet) att vara skyldig att se till att det finns verksamheter som tillgodoser de palliativa behoven hos alla i respektive region. Människor behöver hjälp tidigt, närhelst de behöver den, sju dagar i veckan. Sjukdomar låter sig inte styras av klockan eller kalendern, säger baronessan Ilora Finlay of Llandaff, professor i palliativ vård och författare till ändringsförslaget.

Hon förklarar vidare att även om ”varje läkare skall kunna ge allmän grundläggande palliativ vård”, är specialiserad palliativ vård en ”relativt ny specialitet, vilket är anledningen till att den inte ingick i den tidiga vårdagstiftningen”.

— Om man är i behov av palliativ vård och vård i livets slutskede idag beror det i mycket hög grad på var man bor, etniciteten, könet och sjukdomen om man får den smärtlindring, den symtomkontroll och det stöd till familjen som man behöver. Detta är fel. Vi välkomnar nyheterna från hälsoministeriet. Denna förändring har potential att göra slut på det rådande lotteriet och gör vård i livets slutskede rättvis för alla, säger Matthew Reed från organisationen Marie Curie, som är Storbritanniens ledande organisation för vård i livets slutskede.

Förändrar krav på dödshjälp

— Pandemin har visat oss att det är av största vikt hur vi dör, var och med vilket stöd. Det är helt rätt att palliativ vård jämställs med andra områden inom sjukvården, t.ex. mödravård och tandvård, påpekar Craig Duncan från Hospice UK.

Han får medhåll av Catherine Robinson från rörelsen Right To Life UK, som förväntar sig att beslutet förändrar strävan efter dödshjälp i Storbritannien:

— Vi välkomnar denna ändring och hoppas att den förändrar debatten om assisterat självmord och dödshjälp. Palliativ vård har länge erkänts som en viktig del av vården, särskilt inom pro-life-rörelsen. Kampanjer för assisterat självmord och dödshjälp skapar ofta ett falskt val mellan att dö en smärtsam död och assisterat självmord. Men god palliativ vård garanterar att ingen behöver ställas inför det valet, säger Catherine Robinson.

Källor: Hospice UK (www.hospiceuk.org), Marie Curie (www.mariecurie.org.uk), Right To Life UK (righttolife.org.uk) och The Times (www.thetimes.co.uk)