Portugal tillbaka mot dödshjälp

16 maj 2022

Portugals parlament upplöstes av president Marcelo Rebelo de Sousa i slutet av 2021, efter att de styrande socialisterna inte fick sin budget för 2022 godkänd. Premiärminister António Costa fick därefter egen majoritet och hans parti har lagt fram ett nytt lagförslag för att legalisera dödshjälp.

Efter att president Marcelo Rebelo de Sousa hade meddelat att han skulle upplösa parlamentet skyndade parlamentsledamöterna igenom en andra version av lagförslaget och försökte rätta till språket. Bara några dagar före mandatperiodens slut lade presidenten in sitt veto, med motiveringen att villkoren fortfarande var oklara och att politikerna inte hade tid att införa ändringar före valet. Läs mer >> 

Premiärminister António Costas parti har lagt fram ett nytt lagförslag för att legalisera dödshjälp, och ytterligare förslag väntas från miljöpartiet och från liberalerna, som står till höger i ekonomiska men till vänster i moraliska frågor.

Flera försök att legalisera

Det har förekommit flera initiativ i Portugal om att legalisera dödshjälp. Den första omröstningen i parlamentet ägde rum 2018, och misslyckades med liten marginal. Läs mer >> 

I januari 2021 röstade parlamentet om lagförslaget igen, som den här gången godkändes. Presidenten, vars motstånd mot dödshjälp är välkänt, skickade dock lagförslaget till författningsdomstolen, som ifrågasatte subjektiviteten i termer som "outhärdligt lidande", "permanent skada" och "dödlig sjukdom" som förutsättningar för att få tillgång till läkarassisterat självmord, och skickade tillbaka lagen. Läs mer >> 

Språket otydlig

I det tredje försöket har nu socialistpartiet tagit bort termen "dödlig sjukdom" för att försöka kringgå domstolens invändningar, men enligt bioetikern Ana Sofia Carvalho har det nya språket bara gjort saker och ting värre:

— Inget av detta är begripligt, det hela är mycket märkligt. När de säger att det bara gäller allvarliga, obotliga och oåterkalleliga sjukdomar som leder till mycket intensivt lidande, passar det in på alla typer av cancer, sade hon till det katolska radio- och tv-bolaget Renascença.

Även om en omröstning om lagförslaget inte har planerats, gör den nya fördelningen i parlamentet det troligt att det, eller en kombinerad version av olika lagförslag, kommer att gå igenom utan problem. När så väl sker måste det dock fortfarande gå igenom författningsdomstolen och undertecknas av presidenten innan förslaget kan bli lag.

Källor: Renascença (rr.sapo.pt) och The Tablet (www.thetablet.co.uk)