Rekordhöga dödshjälpssiffror tonas ned i Kanada

06 september 2022

Kanadas tredje årsrapport om läkarassisterat självmord för 2021 har knappt nämnts i medier, myndigheterna publicerade inget pressmeddelande och twittrade bara en gång om den. Förra året dog 10 064 personer genom assisterat självmord, ett rekordhögt antal.

Årsrapporten lyfter fram att det förra året avled 10 064 personer genom läkarassisterat självmord, vilket motsvarar dryga tre procent av alla dödsfall i Kanada. Detta är en ökning med över 32 procent jämfört med året innan. Det totala antalet dödsfall genom läkarassisterat självmord sedan legaliseringen 2016 är 31 664.

De vanligaste skälen till att begära läkarassisterat självmord är inte smärta. De är förlust av förmågan att delta i meningsfulla aktiviteter (86,3 procent) och förlust av förmågan att utföra aktiviteter i det dagliga livet (83,4 procent).

Det tredje skälet är otillräcklig smärtkontroll (eller oro för smärta), vilket angavs av 57,6 procent av patienterna. Statistiken skiljer inte mellan personer som faktiskt kände smärta och personer som bara fruktade smärta.

Ekonomiska överväganden

Nästan var femte kanadensare, som dog genom dödshjälp 2021, gjorde det för att de var ensamma. För att vara exakt angav dryga 17 procent ”isolering eller ensamhet” som skäl för att vilja dö. I nästan 36 procent av fallen ansåg patienterna att de var en ”börda för familj, vänner eller vårdare”.

Även om årsrapporten inte har uppmärksammats, har media inte ignorerat frågan. Nyhetstjänsten CTV News Toronto intervjuade nyligen en kvinna i 50-årsåldern som lider av långtidscovid och har ansökt om läkarassisterat självmord:

— Det är uteslutande ett ekonomiskt övervägande. Mina val är i princip att dö långsamt och smärtsamt eller snabbt. Det är de alternativ som återstår, svarade kvinnan.

En myt

För närvarande undersöker Kanadas regering om man skall utöka rätten till läkarassisterat självmord till psykisk sjuka. Kritiken kommer nu även ur de egna leden. Läkaren Sonu Gaind, som leder en grupp läkare som ger dödshjälp, uttrycker i tidningen Canada’s National Observer sin oro:

”Det är en myt att utökat läkarassisterat självmord bara handlar om självbestämmande. En utvidgning må ge somliga ett ökat privilegierat självbestämmande att dö med värdighet, men till priset av att offra andra marginaliserade medborgare till en för tidig död för att undkomma smärtsamma liv när vi misslyckas med att låta dem leva med värdighet”, skriver Sonu Gaind.

Källor: Canada’s National Observer (www.nationalobserver.com) och BioEdge (bioedge.org)