Respekt har delat ut bidrag från Livets fond

21 november 2022

Vid höstens sammanträde beviljade Respekts råd ansökningar till Livets fond på 650 000 kr.

Följande ändamål fick bidrag i årets utdelning:

  1. Livets center, till arbetet med familjer i utsatta situationer: 60 000 kr.
  2. Livsval, utbildningsinsatser och utbildningsmaterial för volontärer för livet: 27 500 kr.
  3. Människovärde, till utbildning och träning av en ny pro-life-generation: 30 000 kr.
  4. Help Ukraine Gothenburg, till verksamhet för ukrainska flyktingbarn: 30 000 kr.
  5. Caritas Sverige, till stöd för utsatta kvinnor som är offer för övergrepp: 84 000 kr.
  6. Respekt, till en film om dödshjälp: 100 000 kr.
  7. Albertine systrarna i Krakow, till mat för kvinnor och barn som flytt från Ukraina: 285 300 kr.

Bidragen från Livets fond möjliggörs genom gåvor till Livets fond och kollekten som samlas på Livets söndag, den tredje advent. 

Läs mer om Livets fond >>