Risk för tre gånger fler dödsfall pga. pandemin än registrerat, visar studie

16 mars 2022

Pandemin kan ha orsakat betydligt fler dödsfall i världen än vad som tidigare antagits. Enligt en nyligen genomförd studie avled dryga 18 miljoner fler människor mellan januari 2020 och december 2021 än före pandemin. Officiellt registrerades endast 5,9 miljoner coronadödsfall under denna period.

"Våra resultat tyder på att pandemins fulla inverkan var mycket större än vad den officiella statistiken antyder", skriver det internationella forskarlaget från Institute for Health Metrics and Evaluation i Seattle i USA i facktidskriften The Lancet (2022; DOI: 10.1016/S0140-6736(21)02796-3).

Enligt modelleringen avled 120 av 100 000 människor i världen till följd av corona, och i 21 länder var överdödligheten högre än 300.

Forskarna fann de högsta siffrorna i Latinamerika (512 dödsfall per 100 000 invånare), i Öst- (345) och Centraleuropa (316) samt i Afrika söder om Sahara (309). I vissa länder, som Island och Australien, avled däremot färre människor under pandemiåren än statistiskt förväntat.

Överdödlighet

De ibland stora skillnaderna mellan det registrerade och det faktiska antalet dödsfall beror förmodligen på att diagnoser saknas på grund av otillräckliga tester och problem med att rapportera siffrorna. Det är för närvarande oklart hur många människor som avled direkt av coronainfektion och hur många av indirekta följder av pandemin.

— Studier från flera länder, däribland Sverige och Nederländerna, tyder på att covid-19 var den direkta orsaken till de flesta dödsfallen, men vi har för närvarande inte tillräckligt med bevis för de flesta regioner, säger Haidong Wang, som ledde studien.

Forskarna har sammanställt vecko- eller månadsvisa uppgifter om antalet dödsfall i 74 länder och 266 delstater eller provinser från pandemiåren 2020 och 2021 och upp till 11 år dessförinnan.

Skillnaden mellan antalet faktiska och statistiskt förväntade dödsfall är överdödligheten. Med hjälp av statistiska modeller uppskattade de också överdödligheten för länder från vilka inga uppgifter om antalet dödsfall fanns tillgängliga.

Källa: Deutsches Ärzteblatt (www.aerzteblatt.de)