Schweiz stramar upp riktlinjer för assisterat självmord

31 maj 2022

I Schweiz har assisterat självmord varit lagligt sedan 1940-talet. Landets läkarkår och vetenskapsakademin har tillsammans reviderat de gamla riktlinjerna för dödshjälp. Medan dödshjälpsorganisationerna är kritiska välkomnas förtydligandet av etiker.

Fram tills nu har det inte funnits några riktlinjer för assisterat självmord för livströtta personer som inte är obotligt sjuka. Denna lucka har nu täppts till av den schweiziska läkarföreningen FMH och den schweiziska akademin för medicinska vetenskaper (SAMS). I det reviderade dokumentet definieras bland annat tydligare när assisterat självmord är motiverat. Till exempel måste det finnas "svårt, outhärdligt lidande" för att dödshjälp skall vara tillåten. Dessutom måste läkare uttryckligen klargöra och erbjuda terapeutiska alternativ. Dessutom bör läkare föra minst två ingående samtal – med minst två veckors mellanrum – med personen som vill avsluta sitt liv.

— Det är inte läkarnas uppgift att ledsaga friska människor till döden. För att assisterat självmord skall vara tillåtet måste sjukdomssymptom och funktionsbegränsningar orsaka outhärdligt lidande, säger Charlotte Schweizer från FMH till radiokanalen SRF.

Sanktioner

De gemensamt godkända riktlinjerna har tagits upp i FMH:s etiska kod. De har ingen juridisk giltighet, utan fungerar endast som en moralisk kompass för läkare i deras arbete.

— Trots detta måste läkarna följa riktlinjerna. Annars riskerar de sanktioner, säger Charlotte Schweizer till SRF.

Dödshjälpsorganisationer – i första hand Dignitas och Exit – har uttryckt kritik mot förändringarna. I ett uttalande skriver de om en "otillåten försämring" av assisterat självmord och hävdar att en fördröjning är "helt enkelt orimlig". Enligt dessa organisationer vet många människor som vill dö och som lider av flera sjukdomar eller är mycket gamla om sin dåliga prognos och vill undvika outhärdligt lidande på ett genomtänkt sätt.

— De nya reglerna är opraktiska, särskilt kravet på två samtal med en läkare i förväg. Det gör det svårt att genomföra i brådskande fall, säger Jean-Jacques Bise, från dödshjälpsorganisationen Exit Suisse, till radion RTS.

Patienten själv

Michael Coors, professor i teologisk etik och chef för institutet för social etik vid universitetet i Zürich, välkomnar det faktum att vissa saker har formulerats tydligare. Enligt honom är det uppenbart att dokumentet är väl motiverat och långt mer än bara en kompromiss:

— Mitt första intryck är att revideringen av texten är mycket lyckad. Det är etiskt centralt för läkare att det handlar om att hjälpa på grund av lidande, och det framgår tydligt av dokumentet, säger Michael Coors till nyhetstjänsten Christian Network Europe.

Den schweiziska lagstiftningen tolererar assisterat självmord när patienten själv begår handlingen och den som assisterar inte har något egenintresse av personens död. Assisterat självmord är laglig i Schweiz sedan 1940-talet, och de utgör cirka 1,5 procent av de 67 000 dödsfall som registreras i genomsnitt varje år.

Källor: Swissinfo (www.swissinfo.ch), CNENews (cne.news) och SRF (www.srf.ch)