Skall vi spara sperma i hundratals år?

08 november 2022

I Storbritannien föddes nyligen ett barn som blev till med hjälp av 26-årig sperma. Det väcker frågan om hur länge sperman skall få användas.

Barnets 47-åriga far beskriver det som ett mirakel. Han frös sin sperma 1996 eftersom han skulle behandlas för Hodgkinlymfom. Detta är inte det största ”generationsgapet” på grund av fryst sperma. Ett amerikanskt barn har fötts med hjälp av 27 år gammal sperma.

Den brittiska tidningen The Guardian skriver att det väcker frågan om hur stort gapet kan bli. Den brittiska mannen kunde inte använda spermierna tidigare eftersom brittisk lagstiftning förbjöd användning av könsceller efter tio år. Nyligen förlängde Storbritannien detta till 55 år.

Etiska frågor

Alan Pacey, professor i andrologi vid universitetet i brittiska Sheffield, säger att det kanske inte finns någon gräns:

— Lagens gräns på 55 år har inget att göra med spermiernas hållbarhet eller andra vetenskapliga skäl. Den har mer att göra med vad parlamentarikerna ansåg vara rätt för samhället. Men eftersom frysta spermier i praktiken är skendöda ser jag inte varför de inte skulle kunna förvaras i hundratals år om lagen tillåter det, säger Alan Pacey till The Guardian.

Att använda sperma från sedan länge döda män väcker ett antal etiska frågor, enligt de bioetiker som tidningen The Guardian har rådfrågat. Kommer det att finnas hälsorisker? Hur skulle familjerna välkomna syskon som föds årtionden senare? Vilka känslomässiga konsekvenser skulle det få att skapa barn med avlidna pappor? Skulle genomet förändras under ett par århundraden?

Källor: The Guardian (www.theguardian.com) och BioEdge (bioedge.org)