Spermieuttag efter döden gör döda män till pappor

07 september 2022

Israels parlament, Knesset, överväger att lagstifta om den allt vanligare metoden med spermieuttag efter döden för att göra det möjligt för farföräldrar att få barn. Enligt förslaget skulle varje manlig värnpliktig tillfrågas om vad som skall göras med hans sperma om han dör i aktiv tjänst.

— Om man inte kan förbli i den här världen och måste lämna den vid 19 eller 20 års ålder, är en kompensation man kan få att lämna någon efter sig här, en människa. Vi kan så småningom utvidga detta till resten av samhället, men vi börjar med militären, eftersom vi tar människor mellan 18 och 21 år och säger: ”Du måste tjäna ditt land enligt lagen. Om något händer dig tar vi väl hand om dig, och om du dör tar vi väl hand om dina föräldrar och barn. Vi har nu tekniken så om du inte har något barn men vill lämna efter dig ett barn kan vi ge det till din fru eller dina föräldrar”, säger Zvi Hauser, som driver lagförslaget.

Ett antal barn har redan skapats genom postumt spermieuttag och ämnet är välkänt, om än kontroversiellt, i Israel. Till en början, enligt ett reportage i nyhetstjänsten Bloomberg, dömde domare till förmån för makan eller föräldrarna till avlidna soldater i dessa fall. En domare i en familjedomstol skrev:

”När lagen inte ger något svar måste domstolen vända sig till det judiska arvets principer. 'Ge mig barn, annars vill jag dö', ropade vår mor Rakel. Denna logik återspeglar människans önskan att genom sin avkomma fortsätta den fysiska och andliga existensen för sig själv, sin familj och sitt folk. Vi får höra: 'Var fruktsamma och föröka er'. ”

Komplikationer

Det uppstod dock snart komplikationer. I ett fall som gick till Högsta domstolen ville farföräldrarna ha ett barn, men soldatens änka motsatte sig det eftersom hon redan hade gift om sig. Domstolen beslutade att i avsaknad av tydlig lagstiftning kan postumt farföräldraskap endast vara lagligt om farföräldrarna och änkan är överens, eller om det inte finns någon änka, eller om soldaten har lämnat ett förhandsdirektiv.

Även om det kan vara en tröst för föräldrarna att ett barn sätts till världen efter faderns död, är det inte alla som förespråkar förfarandet:

— Det förvånar inte att detta är omöjligt i de flesta länder. Det bästa för ett barn är att födas till levande föräldrar och inte i ett tillstånd av planerad föräldralöshet. Jag känner för de sörjande föräldrarna, men diskursen kring fertilitet och födelse måste börja med mor-far-barn, inte farmor-farfar-barn. När man tar sperma från en död man försöker man återställa något som gått förlorat under tragiska omständigheter. Det är som att resa ett levande monument, säger Gil Siegal, chef för Centret för Medicinsk rätt, bioetik och hälsopolitik vid Ono Academic College i Kiryat Ono i Israel.

I flera länder, bland annat Tyskland, Italien och Sverige, är förfarandet förbjudet. I USA varierar bestämmelserna från delstat till delstat; förfarandet är mest förbehållet änkor som kan intyga att deras män ville ha barn på detta sätt.

— Vi är mycket postmoderna i våra reproduktionsmetoder. Nu hindrar inte ens döden dig från att skaffa barn, säger Zvi Triger, professor i familjerätt.

Källor: Bloomberg (www.bloomberg.com) och BioEdge (bioedge.org)