Storbritannien: Markant ökning av barn genom spermadonation

14 december 2022

Antalet barn som föds i Storbritannien med hjälp av donerade spermier har mer än tredubblats under de senaste 13 åren, enligt statistik från ansvarig myndighet.

År 2016 rörde det sig om färre än 900 barn som föddes med hjälp av spermadonation, vilket har ökat till över 2 800 år 2019. I rapporten som publicerats av den brittiska myndigheten Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA) betonas att denna ökning drivs av insemination av ensamstående samt kvinnliga samkönade par. Myndigheten pekar även på bristande etnisk mångfald bland sperma- och äggdonatorer.

– Tekniken för fertilitetsbevarande behandling har förbättrats och detta har tillsammans med en förändrad attityd i samhället lett till att över 70 000 barn har fötts med hjälp av sperma- och äggdonation sedan 1991. Yngre patienter använder vanligtvis donatorer av medicinska skäl, t.ex. för att förhindra infertilitet eller för att förhindra att genetiska sjukdomar förs vidare. För äldre patienter kan en donator öka chansen att få ett barn, eftersom kvinnors fertilitet minskar med åldern, särskilt från mitten av 30-årsåldern. En ökning av samkönade par och ensamstående som vill få barn har också lett till fler behandlingar med donatorer, säger Julia Chain, ordförande för HFEA.

Tendens ökande

HFEA, som är tillsynsmyndighet för fertilitetssektorn i Storbritannien, har analyserat de nationella trenderna för donation av sperma, ägg och embryon utifrån uppgifter från kliniker med tillstånd under de senaste 30 åren. Sammantaget fann de att donation av ägg, sperma och embryon stod för en av 170 av alla födslar under 2019, varav en av sex efter assisterad befruktning.

Även om spermadonationer har fördubblats från cirka 400 per år i början av 90-talet till cirka 800 per år i slutet av 2010-talet, har andelen donatorsperma som importeras från utlandet ökat från 22 procent till 52 procent under det senaste tio åren för att möta den ökande efterfrågan. Majoriteten kommer från USA (27 procent) och Danmark (21 procent).

Patientundersökningen visar att 82 procent föredrar en donator som stämmer överens med deras egen etnicitet. Rapporten avslöjar diskrepanser i spermadonatorernas etnicitet och noterar att endast två procent av spermadonatorerna var svarta mellan 2016–2020, trots att de utgjorde fyra procent av Storbritanniens befolkning i åldern 20–39 år under samma period. På samma sätt var endast sju procent av spermadonatorerna asiatiska, trots att de utgjorde tio procent av befolkningen.

Källa: Progress (www.progress.org.uk)