Storbritanniens hälsomyndighet avråder från könsbekräftande behandling av ungdomar

02 november 2022

Storbritanniens myndighet för hälsovård, NHS England, är kritiskt mot den könsbekräftande behandlingen ”Gender-Affirmative Care Model” och avråder från övergångsmetoder som t.ex. ändring av pronomen och pubertetsblockerare.

Hälsomyndigheten förklarar att ”social övergång” för barn före puberteten – att använda olika pronomen, byta namn, klä sig som det motsatta könet osv. – faktiskt kan vara skadligt. I ett diskussionsunderlag betonar NHS England att bevisen för övergångsmetoderna är svaga.

”Tidig social övergång”, står det i dokumentet, ”bör inte ses som en neutral handling”. Den bör betraktas som ett ”aktivt ingripande” ”eftersom den kan ha betydande effekter på barnet eller den unga personen när det gäller dennes psykologiska funktion”.

Man vet så lite

Vidare varnar hälsomyndigheten för att det kan få allvarliga konsekvenser om ett barn börjar med social övergång men avbryter den senare:

”I de fall då ett barn i förpuberteten har genomfört eller genomför en social övergång (eller uttrycker en önskan om att genomföra en social övergång) måste det kliniska tillvägagångssättet beakta riskerna med en olämplig könsövergång och de svårigheter som barnet kan uppleva när det återgår till sin ursprungliga könsroll när det kommer in i puberteten, om könsinkongruensen inte kvarstår i tonåren.”

NHS England avråder också från att använda pubertetsblockerare, eftersom man vet så lite om deras långtidseffekt. De får endast förskrivas i formella forskningsmiljöer. Myndigheten avråder starkt från att tonåringar får dessa hormoner via Internet. Läs mer >> 

Källor: BioEdge (bioedge.org) och NHS England (www.engage.england.nhs.uk)