Texas: Barns könsbyte är barnmisshandel, förklarar guvernören

09 mars 2022

Texas guvernör Greg Abbott instämmer med delstatsåklagaren, som förklarat barns könsbyte – inklusive hormonterapi och pubertetsblockerare – som en form av barnmisshandel. Föräldrar som tillåter detta riskerar åtal. Därmed avviker delstaten Texas från de flesta av USA:s delstater som har en tillåtande syn på ungdomars könsbyte.

I ett brev till Department of Family and Protective Services påpekar guvernör Greg Abbott att myndigheten "har ansvar för att skydda barn från övergrepp". Han varnar att lärare, läkare, vårdpersonal och andra som inte rapporterar övergrepp kan drabbas av straffrättsliga påföljder.

Guvernören sluter upp bakom Texas delstatsåklagare Ken Paxton som anser att könsbekräftande hälsovård för transsexuella ungdomar – inklusive hormonterapi och pubertetsblockerare – är en form av barnmisshandel. "Det råder ingen tvekan om att dessa förfaranden är ’misshandel’ enligt Texas lagstiftning och därför måste stoppas", skriver delstatsåklagaren i ett pressmeddelande.

Beslutet kommer trots motstånd från vården och barnskyddsgrupperna, som motsätter sig generella förbud mot vård. Det kritiseras av media och transaktivister. Chase Strangio, som arbetar med könsdysfori för medborgarorganisationen ACLU, twittrade: "Detta är en absolut mardröm. Att stödja ditt barn är INTE barnmisshandel och familjer kommer att skyddas och försvaras så gott vi kan och om vi behöver hjälpa dig att lämna Texas kommer vi att göra det också. Jag beklagar att detta är den hemska värld vi lever i."

Livslång hormonbehandling

Den medicinska behandlingen innebär att flickor får det manliga könshormonet testosteron och pojkar det kvinnliga könshormonet östrogen, ibland i kombination med läkemedel som hämmar testosteronproduktionen. Det är inte en reversibel kosmetisk förändring utan en livslång förändring. Efter hormonbehandlingen följer det kirurgiska ingreppet. Vid män-till-kvinnor avlägsnas där testiklar och svällkroppar och vid kvinna-till-man innebär operationen att man tar bort livmoder och äggstockar. Alla ingrepp innebär en risk för allvarliga komplikationer.

Texas delstatsåklagare Ken Paxton påpekar att "efter alla medicinska ingrepp blir det inget ’könsbyte’. Ingen läkare kan ersätta ett fullt fungerande manligt könsorgan med ett fullt fungerande kvinnligt könsorgan (eller vice versa). I själva verket syftar dessa ’könsbytesprocedurer’ till att förstöra ett fullt fungerande könsorgan för att kosmetiskt skapa illusionen av ett könsbyte".

Delstatsåklagaren vänder sig främst mot att dessa barn förnekas sin grundläggande rätt att fortplanta sig: "Med tanke på barns unikt sårbara natur och de tydliga farorna med sterilisering, som visat sig genom historien, är det viktigt att betona kärnan i den fråga som läggs fram idag – om det utgör barnmisshandel att underlätta (föräldrar, rådgivare) eller genomföra (läkare) medicinska ingrepp och behandlingar som permanent kan beröva minderåriga deras grundlagsskyddade rätt att fortplanta sig, eller försämra deras förmåga till fortplantning, innan dessa barn har den juridiska förmågan att samtycka till dessa förfaranden och behandlingar."

Unik syn

Kan ett barn verkligen ge informerat samtycke till sterilisering? I Texas är myndighetsåldern 18 år. För samtycke till sterilisering är det 21 år, eftersom unga är mer mottagliga för tvång.

Talespersoner för berörda myndigheter i Texas kommer att granska delstatsåklagarens yttrande. Att begränsa behandling för könsdysfori med pubertetsblockerare skulle placera Texas bland ett litet antal delstater i USA som har vidtagit åtgärder för att minska transsexuella ungdomars tillgång till viss vård. Förra året antog Tennessee en lag som förbjuder hormonbehandling för minderåriga före puberteten. Arkansas antog också en lag som förbjuder läkare att tillhandahålla eller hänvisa minderåriga till medicinsk behandling för könsdysfori.

Källor: BioEdge (bioedge.org) och The Dallas Morning News (www.dallasnews.com)