Thailand planerar att öppna upp för surrogatmoderskap igen

23 mars 2022

År 2015 förbjöd Thailand kommersiellt surrogatmoderskap för både thailändska och internationella kunder. "Altruistiskt surrogatmoderskap" är möjligt men starkt begränsat. Detta steg togs efter ett par mycket uppmärksammade skandaler. Men nu överväger regeringen att upphäva förbudet.

Enligt tidningen Bangkok Post har hälsominister Tares Krassanairawiwong förklarat att lagen bör ändras så att kommersiellt surrogatmoderskap blir lagligt, även för utlänningar. Processen skall regleras noggrant. Kvinnor som vill bli surrogatmamma får inte ha varit gravida mer än tre gånger på naturligt sätt, de får inte ha fått fler än ett kejsarsnitt och måste vara mellan 20 och 40 år gamla. Kvinnan får inte vara surrogatmamma mer än två gånger.

Hälsoministeriet planerar också att ändra bestämmelserna om ägg-, sperma- och embryofrysning, meddelade hälsoministern. Ändringarna förslås eftersom Världshälsoorganisationen beskriver infertilitet som en sjukdom, varför insatser för att avhjälpa sjukdomen bör subventioneras.

— Om vi ser infertilitet som en sjukdom kan vi ändra lagen så att lagligt surrogatmoderskap tillåts för utlänningar som vill besöka Thailand för att lagligt kunna anlita en surrogatmamma, säger hälsoministern.

Öka fertilitetstal

Han meddelade vidare att det behövs bidrag för att öka Thailands fertilitetstal, eftersom befolkningstillväxten är på nedgång.

— Thailand är redan en viktig destination för fertilitetsbehandlingar, eftersom vi har avancerad medicinsk teknik och högklassiga sjukhus. Om lagen kan ändras blir det en win-win-situation för infertila utländska par, som vill ha barn, och för thailändska kvinnor som vill bli surrogatmamma, säger hälsoministern.

En annan anledning till att återuppta surrogatverksamheten är, enligt hälsoministern att det pågår trafficking av barn som smugglas över gränsen. Ligor driver daghem i landets norra provinser som täckmantel för att föra barn från fattiga mammor till rika utländska kunder, särskilt kinesiska par. Enligt officiella uppskattningar såldes 300 spädbarn år 2020.

Internationella surrogatorganisationer följer utvecklingen i Thailand noga då förbudet 2015 bidrog till att göra surrogatmoderskap mycket dyrare för deras kunder. Läs mer >> 

Källor: The Bangkok Post (www.bangkokpost.com) och BioEdge (bioedge.org)