Tredje försöket att tillåta dödshjälp i Portugal

15 juni 2022

Portugals parlament röstade i torsdags för tredje gången på drygt ett år för att tillåta dödshjälp. Men liksom vid de två tidigare försöken kan landets författningsdomstol eller presidenten stoppa lagen. Parlamentet kritiseras för att vara besatt av dödshjälp.

Parlamentsledamöterna biföll fyra lagförslag som skulle tillåta dödshjälp och läkarassisterat självmord i Portugal. Ett lagförslag som lades fram antogs med röstsiffrorna 128–88, med fem nedlagda röster. De övriga tre lagförslagen hade liknande röstsiffror. Läs mer >> 

Lagförslagen kräver statschefens godkännande för att bli lag. President Marcelo Rebelo de Sousa kan välja att blockera lagen igen eller att skicka den ännu en gång till författningsdomstolen för granskning. Att de två tidigare lagförslagen förkastades berodde till stor del på oklara formuleringar. Läs mer >> 

Presidenten ej nöjd

Portugals högsta domstol blockerade ett lagförslag i mars 2021 och sade att formuleringen var "oprecis". I november lade presidenten in sitt veto mot ett nytt lagförslag som bifallits av parlamentet. Han efterfrågade klargöranden om huruvida den föreslagna lagen endast skulle gälla obotliga sjukdomar eller om den skulle kunna utvidgas till att omfatta dödliga eller allvarliga sjukdomar.

Inget av de fyra nya lagförslagen tar dock upp Rebelo de Sousas specifika frågor. I stället vill man införa en ny definition av när dödshjälp och läkarassisterat självmord tillåts genom att hänvisa till "en situation med outhärdligt lidande, med en definitiv skada av ytterst allvarlig art eller en allvarlig och obotlig sjukdom". Det är osannolikt att presidenten tycker att detta är tillräckligt precist.

"Besatt av dödshjälp"

Inför debatten i parlamentet har flera experter och organisationer uppmanats att yttra sig om förslagen. Liksom vid alla tidigare tillfällen har läkar-, sjuksköterske- och advokatsamfund samt den nationella etikkommittén enhälligt uttryckt sitt motstånd mot att legalisera eutanasi eller assisterat självmord i någon form.

— Vi noterar parlamentets besatthet av dödshjälp och assisterat självmord. Det verkar vara det enda svar som samhället, genom sina valda företrädare, har att erbjuda patienter som lider svårt, säger en arbetsgrupp, som består av företrädare för katolska, protestantiska och ortodoxa kyrkor samt muslimer, judar, hinduer, buddhister och mormoner.

De fyra lagförslagen går nu vidare till utskottsbehandling, där de förmodligen kommer att slås samman till ett, innan de röstas igenom på nytt och skickas till statschefen. Den processen kan ta månader.

Källor: Crux (cruxnow.com), The Tablet (www.thetablet.co.uk), EuroNews (www.euronews.com) och The Switzerland Times (www.theswitzerlandtimes.com)