Tyskland: Ingen ersättning vid brott mot Embryoskyddslagen

02 mars 2022

En tysk domstol fastslår att sjukförsäkringen inte behöver bidra till kostnaderna för provrörsbefruktning om bestämmelserna i den tyska lagen om skydd av embryon, Embryoskyddslagen, inte följs. Detta gäller även om behandlingen utfördes i ett EU-land där andra bestämmelser gäller.

Klagomålet kom från en kvinna som genomgick assisterad befruktning av medicinska skäl och som hade fått det godkänt av en tysk sjukförsäkringskassa. Behandlingen genomfördes i Österrike. Sju ägg befruktades och fyra embryon utvecklades. Ett av dem implanterades i kvinnan, de andra bevarades för senare försök.

Sjukförsäkringen vägrade att bidra till kostnaderna eftersom fler ägg befruktades under behandlingen i Österrike än vad som är tillåtet enligt den tyska Embryoskyddslagen. Den tillåter inte att fler embryon skapas än vad som kan överföras till patienten under en cykel. Vanligtvis är det ett eller två befruktade ägg.

Domstolen godkände behandlingen i en annan EU-medlemsstat men fastslog att försäkringen endast hade kunnat stå för kostnaderna om behandlingen hade utförts i enlighet med den tyska Embryoskyddslagen. "Det var trots allt lagstiftarens vilja att motverka att övertaliga embryon skapas och att skydda embryons liv, som skapats in vitro, vilket skyddas av grundlagen", konstaterade domstolen i sin motivering.

Källor: Die Tagespost (www.die-tagespost.de), KathNet (www.kath.net) och OberPfalzMedien (www.onetz.de)