Unga läkare motsätter sig legalisering av dödshjälp i Skottland

19 januari 2022

En grupp unga läkare har skrivit till Skottlands parlament för att uppmana ledamöterna att rösta mot legaliseringen av assisterat självmord. De unga läkarna planerar att vägra att delta i assisterade självmord om lagen ändras.

Det har lagts fram ett lagförslag om assisterat självmord i det skotska parlamentet. Läs mer >> Över 30 unga skotska läkare skriver nu direkt till parlamentsledamöterna att de motsätter sig varje form av lagstiftning som syftar till att främja assisterat självmord och att inte kommer att delta ifall det blir lagligt.

I brevet står det att fokus för den medicinska vården bör vara "värdet av mänskligt liv" och läkare varnas för att "inte använda sin ställning för att skada".

De unga läkarna varnar att assisterat självmord kommer att "tära på relationen" mellan patient och läkaren, liksom mellan patienten, anhöriga och vårdgivaren. De hänvisar till forskning från den amerikanska delstaten Oregon, där assisterat självmord är lagligt, och där det visar sig att över 53 procent av personerna som valde att avsluta sina liv genom assisterat självmord nämnde rädsla för att bli en börda för andra som en beslutsfaktor. Läs mer >> 

"Plikt att dö"

"Att legalisera assisterat självmord kommer otvivelaktigt att sätta markant tryck på människor som är sårbara, funktionsnedsatta eller äldre att avsluta sina liv i förtid. Vissa kan till och med känna att det är deras 'plikt att dö'. Det är dessa människor som vi har ansträngt oss så mycket för att skydda och stödja under pandemin", skriver läkarna.

"Innebörden av att hjälpa till med självmord är att vissa människoliv inte är värda att leva och att det är bättre att avbryta det. Detta är ett farligt prejudikat. Var drar vi gränsen? Vad säger det om oss som samhälle när vi uppmuntrar någon att avsluta livet i förtid?", undrar läkarna.

I brevet står det vidare att läkarna bör sträva efter att bygga upp och bibehålla förtroendet för patienterna och främja en "god" död som syftar till att "hantera symtom snarare än att legalisera ett 'behandlingsalternativ' som nedvärderar just det liv som det syftar till att avsluta".

"Påverkar vården"

"Vi anser att modern palliativ medicin i kombination med sunda förtroendefulla relationer är tillräckliga för att skapa värdighet i döendet. I stället för att fokusera på att avsluta livet vill vi se till att de sista stunderna i livet är meningsfulla, holistiska och relationella. Vi vill uppmana alla ledamöter i det skotska parlamentet att rösta mot förslagen om att legalisera assisterat självmord. Låt oss skydda dem som behöver oss mest."

— Parlamentsledamöternas fokus ligger inte tillräckligt mycket på hur en legalisering av assisterat självmord kommer påverka vården. Många vårdanställda kommer att flytta till England eller Nordirland om assisterat självmord legaliseras i Skottland. Äldre läkare kommer att välja att gå i pension och kommer inte att ersättas. Vi ser redan hur personalbristen påverkar den bredare vården i Skottland i samband med Omicron-varianten av Covid-19. Detta kommer att bli mycket värre om assisterat självmord legaliseras, varnar läkaren Gordon Macdonald från organisationen Care Not Killing.

Källor: Care (care.org.uk) och Christian Today (www.christiantoday.com)