USA: Mödradödlighet högre för svarta än för vita kvinnor

21 november 2022

För svarta kvinnor i USA är risken att dö under förlossningen markant högre än för vita kvinnor – oavsett inkomst och andra socioekonomiska faktorer. Forskare presenterade dessa uppgifter vid årets kongress för American Society of Anesthesiologists i oktober.

Respekt har tidigare rapporterat att svarta kvinnor är starkt överrepresenterade i USA:s abortstatistik. Läs mer >> Nu visar det sig att samma tendens finns inom statistiken för mödradödlighet. Av 9,5 miljoner förlossningar i USA mellan 2007 och 2018 dog 49 472 kvinnor (0,5 procent). För svarta kvinnor var siffran 0,8 procent, för latinamerikanska kvinnor 0,5 procent och för vita kvinnor 0,4 procent.

– Studien visar att den högre dödligheten hos svarta kvinnor inte enbart kan förklaras av skillnader i hälsa, inkomst eller tillgång till sjukvård, säger Robert White, studiens huvudförfattare och anestesiolog vid Weill Cornell Medicine Hospital i New York.

Han kräver att sjukhusen utbildar sin personal i att ge kulturellt anpassad vård, tillhandahåller tolktjänster och arbetar mot fördomar.

Även en tidigare studie i facktidskriften Sage Journals (2020, DOI: 10.1177/1073110520958875) har visat att dödligheten bland svarta kvinnor och deras barn ökar efter födseln, oavsett socioekonomisk status.

Hög mödradödlighet i USA

USA är ett av de i-länder som har den högsta mödradödligheten. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) var mödradödligheten i USA 19 per 100 000 levande födda 2017, medan den i Tyskland samma år var sju och i Sverige fyra per 100 000 levande födda. Enligt en rapport från den amerikanska hälsostatistik-myndigheten var mödradödligheten 2020 för svarta kvinnor så hög som 55 per 100 000 levande födda, jämfört med endast 19 fall för vita kvinnor.

Under coronapandemin ökade mödradödligheten i USA, och den var högre för svarta än för vita kvinnor. Den var ännu högre för kvinnor med latinamerikansk ursprung, enligt en artikel i facktidskriften JAMA. (2022;5(6):e2219133. doi:10.1001/jamanetworkopen.2022.19133).

WHO definierar mödradödlighet som dödsfall i samband med graviditet, antingen under graviditeten eller 42 dagar efter, oavsett hur lång tid den har pågått. Forskarna i studien fokuserade på mödradödlighet vid förlossning. Enligt Robert White arbetar anestesiläkare hårt för att minska skillnaderna på grund av rasism. Förutom vetenskaplig forskning gör de detta genom att införa behandlingsprotokoll som behandlar alla lika.

Källa: Deutsches Ärzteblatt (www.aerzteblatt.de)