Ännu en hiv-patient bekräftas botad

07 mars 2023

Med hjälp av antiviral behandling kombinerad med en stamcellstransplantation har läkare återigen lyckats bota en hiv-patient som även hade cancer. Detta rapporteras av läkare från universitetssjukhuset i Düsseldorf i vetenskapstidskriften Nature Medicine.

Hittills har två andra fall vetenskapligt publicerats där sådan behandling lett till långvarig bot av hiv-1: ”Berlinpatienten” 2009 och ”Londonpatienten” 2019. Läs mer >> Forskare meddelar i Nature Medicine (2023; DOI: 10.1038/s41591-023-02213-x) att ”Düsseldorfpatienten” fortfarande inte har något påvisbart virus i kroppen, även efter att han slutade med sin hiv-medicinering för fyra år sedan.

I USA rapporterar nyhetstjänsten ABC om den femte bekräftade hiv-patienten från Düsseldorf. Men om två amerikanska patienter finns ännu ingen publicering i en vetenskaplig tidskrift. Forskargruppen i Düsseldorf hoppas i framtiden kunna använda genterapeutiska metoder, med hjälp av gensaxen Crispr/Cas, för hiv-smittade personer utan cancer. Oberoende experter ser dock fortfarande allvarliga hinder för den sortens behandling.

Positiv sidoeffekt

För de flesta hiv-infekterade är det en livslång sjukdom, och viruset utplånas aldrig helt. Tack vare modern medicinering kan hiv-smittade leva långa och normala liv. ”Düsseldorfpatienten” ingår i en liten grupp som under extrema omständigheter har blivit botade efter en stamcellstransplantation, som vanligtvis endast utförs på cancerpatienter som inte har några andra alternativ. En stamcellstransplantation är ett högriskförfarande som effektivt ersätter en persons immunsystem. Det främsta målet är att bota cancern, men ingreppet har också lett till hiv-infektionen botats.

Behandlingen är för närvarande endast möjlig för ett fåtal patienter. Det beror på att antalet lämpliga stamcellsdonatorer med den passande mutationen är litet. Dessutom måste mottagarens immunförsvar undertryckas med en aggressiv behandling för att en stamcellstransplantation skall kunna genomföras – med markant ökad risk för allvarliga infektioner. På grund av dessa och andra biverkningar kommer stamcellstransplantation sannolikt även i fortsättningen endast att användas vid behandling av andra livshotande sjukdomar, t.ex. cancer.

Källor: Deutsche Ärzteblatt (www.aerzteblatt.de), Die Zeit (www.zeit.de) och ABC News (abcnews.go.com)