Assisterat självmord är ingen rättighet

16 januari 2023

Frankrikes högsta förvaltningsdomstol har avvisat den schweiziska dödshjälpsorganisationen Dignitas’ begäran om nationellt erkännande av rätten till assisterat självmord.

Dignitas mål är att alla skall ha rätt att ”kunna avsluta sitt liv medvetet, fritt och med värdighet”. För närvarande är assisterat självmord förbjudet i Frankrike. Därför lanserade den schweiziska organisationen Dignitas och femtio av dess franska medlemmar ett initiativ 2021 för att avskaffa förbudet. Frankrikes domare avslog två av deras ansökningar den 29 december.

Organisationen hade bett den franska premiärministern och hälsoministern att ändra bestämmelserna om giftiga ämnen. De önskade undantag vid assisterat självmord. Eftersom premiärministern och hälsoministern vägrade att gå med på det tog Dignitas frågan till domstol. Organisationen ser vägran som ett brott mot konstitutionen som skyddar individens värdighet. Statsrådet avslog begäran redan 2021, men Dignitas drev frågan vidare.

Nu har förvaltningsdomstolen slagit fast att EU-rätten inte erkänner någon rätt att dö med värdighet, och därför är Frankrike inte skyldig att införa något regelverk som legaliserar assisterat självmord.

Dignitas ger dock inte upp sin kamp. Enligt organisationens juridiska ombud skulle Dignitas kunna överväga att vända sig till Europadomstolen för mänskliga rättigheter för att få EU-lagstiftningen att erkänna rätten att dö med värdighet. Detta skulle vara bindande för alla EU:s medlemsstater, rapporterar La Croix.

”Kommer att ifrågasättas”

I andra länder, som Österrike och Tyskland, har Dignitas kampanj nått sitt mål. Båda länderna erkände rätten till assisterat självmord 2020. Läs mer >> 

Frankrikes president vill ha en bred offentlig debatt om dödshjälp. Läs mer >> Medlet för detta är en medborgarplattform där ett tvärsnitt av det franska samhället skall utvärdera den nuvarande lagstiftningen. På grundval av råd från detta organ kommer sedan ett lagförslag att skickas till parlamentet eller till en folkomröstning.

Den nederländska etikern Theo Boer varnade nyligen i en ledare i den franska dagstidningen Le Monde för att följa det nederländska exemplet: ”Man förväntar sig att förespråkare av dödshjälp i Frankrike kommer att argumentera för en mer restriktiv lag än den som gäller i Nederländerna. Men här är min förutsägelse: Varje lagstiftning som tillåter assisterat självmord kommer av vissa att uppfattas som en orättvisa och kommer att ifrågasättas i domstol”, varnar Theo Boer. Läs mer >> 

Källor: La Croix (www.la-croix.com) och CNENews (cne.news)