Även Danmark förespråkar återhållsamhet vid hormonbehandling av ungas könsdysfori

12 september 2023

Danmark ansluter sig till en rad nordeuropeiska länder, däribland Sverige och Finland, som har backat från liberala riktlinjer för könsbekräftande medicinering.

— Det är viktigt att alla beslut om medicinsk behandling baseras på behörig professionell grund. I Danmark har vi blivit mer återhållsamma med att erbjuda hormonbehandling jämfört med tidigare, sade hälso- och sjukvårdsminister Sophie Løhde till folketinget i maj.

Den danska läkarföreningens tidskrift Ugeskrift for Læger bekräftade förändringen i en nyligen publicerad artikel. I Danmark ordinerades 2018 pubertetsblockerare och/eller könshormoner till 65 procent av de barn som hänvisades till landets genderklinik. År 2022 var det endast sex procent.

Den viktigaste orsaken till den förändrade inställningen är en ökande skepsis mot det nederländska sättet att förskriva hormonbehandling tidigt. Avgörande för den nederländska forskningen var stabiliteten i den nya könsöverskridande identiteten. Men det finns ett växande antal personer som vill byta tillbaka sitt kön. I Danmark är läkare oroade över att ett stort antal minderårigas könsbyte beror på en enda nederländsk kort-studie, som bygger på en annan befolkning och som inte har gått att upprepa utanför Nederländerna.

Ledande

År 2014 blev Danmark det första europeiska landet att anta en ”self-id”-lag, enligt vilken vuxna inte behövde en könsdysforidiagnos för att registrera ett lagligt könsbyte. Danmark fortsatte att vara ledande inom avstigmatisering av transidentiteter och blev 2017 det första landet i världen att ta bort ”könsidentitetsstörning” från den offentliga hälsomyndighetens lista över psykiska sjukdomar. För att tillhandahålla behandling instruerades vårdpersonal att använda en särskild kod vid ”kontakt på grund av könsidentitet”. Den hinderfria övergången för minderåriga, som lanserades 2016, sågs som ett naturligt steg.

— Det är positivt att det finns en respons på forskning och erfarenhet både i Danmark och utomlands, som vi måste följa noga. Och denna kunskap och erfarenhet leder till justeringar av de nuvarande behandlingsalternativen, säger den danska sjukvårdsministern. Läs mer >> 

Källor: Ugeskrift for Læger (ugeskriftet.dk), Society for Evidence-Based Gender Medicine (segm.org)