Belgien vill möjliggöra obegränsat antal könsbyten

12 april 2023

Belgiens justitieminister Vincent Van Quickenborne säger att principen om oåterkallelighet kommer att överges. Detta innebär att människor kommer att tillåtas ändra sitt kön och sitt förnamn flera gånger. På samma sätt kommer även förfarandena i familjerätten att ändras. Det kommer att vara möjligt att ändra registreringen av kön eller förnamn.

I ett senare skede kommer Belgien också att genomföra lagändringar för att erkänna icke-binära identiteter. Författningsdomstolen har slagit fast att avsaknaden av denna möjlighet strider mot principen om jämlikhet för dem som inte kan falla in i kategorierna ”man” eller ”kvinna”.

— Det är viktigt att transsexuella personers rättigheter respekteras och att de kan ändra sin könsregistrering i enlighet med sin könsidentitet, utan onödiga eller krångliga förfaranden. Författningsdomstolen påpekade med rätta att den ursprungliga lagen var otillräcklig på detta område. Vi vill nu åtgärda det med detta lagförslag, så att transpersoner erkänns för vad de är, meddelade justitieministern.

Källor: BioEdge (bioedge.org), News Belgium (news.belgium.be) SUD (www.sudinfo.be)