Brittiskt lagförslag för att underlätta surrogatmoderskap

24 april 2023

I Skottland och England och Wales har ett lagförslag lagts fram som skall underlätta för surrogatmoderskap.

Lagkommissionens gemensamma rapport och lagförslag är resultatet av ett längre samråd och regeringens erkännande att surrogatmoderskap är en legitim form för familjebildning. Enligt lagförslaget skulle de tilltänkta föräldrarna kunna bli barnets juridiska föräldrar från barnets födsel. Idag måste de ansöka om förmyndarskap, vilket tar minst sex veckor, och under tiden förblir surrogatmamman barnets lagliga förälder.

Förbudet mot betalt ”kommersiellt” surrogatmoderskap och kravet på en genetisk koppling mellan barnet och de tilltänkta föräldrarna kvarstår.

”Modern lagstiftning”

Alla surrogatarrangemangen skall övervakas av en kommission och det planeras för bakgrundskontroller, hälsoundersökningar, juridisk rådgivning och rådgivning om konsekvenser samt försäkringar för surrogatmamman. Det skall även bli en tydligare definition av vad som är tillåtna ersättningar för kostnader, som t.ex. vårdkostnader, förlorad inkomst och resekostnader.

— Vi behöver en modernare lagstiftning som fungerar för barnets, surrogatmammans och de tilltänkta föräldrarnas bästa. Våra reformer kommer att se till att surrogatmoderskapsavtalen är välreglerade, med stöd och säkerhet inbyggda i systemet från första början, säger professor Nick Hopkins från Law Commission of England and Wales.

Innan lagen kan börja gälla behöver den först behandlas och antas av parlamentet.

Källor: PET (www.progress.org.uk) och Law Commission of England and Wales (www.lawcom.gov.uk)