Casablanca-deklaration mot surrogatmoderskap

22 mars 2023

En stor grupp jurister, läkare, psykologer och andra experter från fem kontinenter samlades i Casablanca i Marocko i början av mars för att kräva att all lagstiftning som tillåter eller tolererar surrogatmoderskap i hela världen upphävs.

Den stora gruppen experter från 75 länder har undertecknat den så kallade Casablanca-deklarationen där de kräver att surrogatmoderskap avskaffas eftersom det kränker människovärdet och gör kvinnor och barn till handelsvaror. De menar att både altruistiskt och kommersiellt surrogatmoderskap bör förbjudas. Rekommendationer till lagstiftarna handlar om:

  • Ett totalförbud mot surrogatmoderskap.
  • En förklaring om att avtal om surrogatmoderskap är ogiltiga.
  • Åtal mot förmedlare av surrogatmoderskap.
  • Åtal mot deltagare i surrogatmoderskapsprocesser.
  • En global konvention mot surrogatmoderskap.

Experterna betonar att de kräver att surrogatmoderskap avskaffas helt, inte att det skapas en ram inom vilken det kan regleras. Konferensen för att lansera deklarationen hölls i Marocko eftersom landet helt förbjuder surrogatmoderskap.

– Casablanca är inte en slutpunkt, utan en utgångspunkt för att uppnå detta ambitiösa mål: att utrota en praxis som bör betraktas som ohållbar, eftersom den har en skadlig inverkan på våra samhällen och skadar framtida generationer, säger Gas Aixendri, professor i juridik vid universitetet i Catalunya i Spanien till CNENews.

Hittills har ingen bindande text antagits i frågan på internationell nivå. Även om surrogatmoderskap för närvarande är tillåten i ett begränsat antal länder (vissa amerikanska delstater, Kanada, Storbritannien, Ukraina, Ryssland, Nederländerna, Danmark, Grekland och Indien), råder juridisk oklarhet i frågan i många länder särskilt när det gäller erkännandet av barn som föds genom surrogatmoderskap utomlands. Detta leder till att verksamhetens gränser utvidgas hela tiden.

Redan 2018 startades ett globalt upprop mot surrogatmoderskap av en stor samling kvinnorättsorganisationer. Läs mer >> 

Källor: BioEdge (bioedge.org), CNENews (cne.news) och ACIAfrika (www.aciafrica.org)