Danska folketinget måste debattera dödshjälp pga. namninsamling

13 juni 2023

I Danmark har en namninsamling för dödshjälp samlat fler än 50 000 underskrifter vilket har lett till att frågan för första gången måste tas upp av folketinget.

Lars Lior Ramsgaard, en sjuksköterska från Århus, organiserade namninsamlingen. Han säger sig vara inspirerat av sina patienters lidande och även av sin mor, som ville avsluta sitt liv, men inte kunde. Enligt Ramsgaard visade en namninsamling som finansierades av Palliativt Videncenter och Trygfonden 2013 att 71 procent av den danska befolkningen var för dödshjälp, medan 61 procent av folketingsledamöterna var emot.

I Danmark är dödshjälp och assisterat självmord inte tillåtet. Livsförlängande behandling får avbrytas på patientens begäran.

Läkare emot

Under 2018 fick ett liknande förslag endast 8 386 underskrifter och under 2019 ytterligare 1 409. Den danska läkarföreningen uppmanar dock folketingsledamöterna att avvisa förslaget.

— Det finns många skäl till detta. Vi anser inte att lidande skall hanteras genom att döda människor, vi är rädda för det sluttande plan vi ser i länder där dödshjälp har införts och vi anser att man bör investera i ordentlig palliativ vård i livets slutskede, säger Klaus Klausen, ordförande för den danska läkarföreningens etiska kommitté.

Ordföranden för Danmarks etiska råd, Leif Vestergaard Pedersen, oroar sig för att en legalisering skulle sända ett sarkastiskt budskap till unga funktionshindrade:

— Det är av stor betydelse för unga funktionsnedsattas möjlighet att leva ett fullgott liv att de erkänns och respekteras av samhället. Det kommer vi att ändra på om vi säger att funktionshindrade kan välja att dö om de vill, eftersom vi anser att deras liv inte är värda att leva, säger Leif Vestergaard Pedersen.

Inte diskuterat frågan

Danmarks etiska råd har i sin nuvarande sammansättning inte diskuterat frågan. Rasmus Lund-Nielsen, från det nybildade partiet Moderaterne, ordförande i folketingets hälsoutskott, kommer att undersöka om det är möjligt att få rådets rekommendationer innan folketinget tar ställning i frågan. Det har ännu inte satts något datum för när ledamöterna i folketinget skall ta ställning till medborgarförslaget. Folketinget öppnar efter sommaruppehållet först i oktober igen.

Källor: Ugeavisen (ugeavisen.dk) och BioEdge (bioedge.org)