Dödshjälp endast inom vården fastslår nederländsk domstol

03 januari 2023

En domstol i Nederländerna dömde nyligen att landet inte behöver utvidga sin lagstiftning till att tillåta att andra än sjukvårdspersonal ger dödshjälp. Det var den dödshjälpsförespråkande organisationen Coöperatie Laatste wil som försökte utvidga dödshjälpslagen genom domslut.

I domslutet står att den nederländska lagen skapar en ”rimlig balans mellan samhällets intresse av ett förbud mot att assistera vid självmord – för att skydda livet och förhindra missbruk som drabbar utsatta personer – och individens intresse av tillgång till läkarassisterat självmord vid outhärdligt lidande utan utsikter om bättring”.

Organisationen Coöperatie Laatste wil väckte talan i målet för att utvidga de befintliga lagarna. Gruppen hävdade att förbudet mot assisterade självmord som inte övervakas av sjukvården stred mot rätten till självbestämmande och respekt för privatlivet som fastställs i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.

Statens juridiska ombud argumenterade att dödshjälpslagen utgör en balans mellan statens skyldighet att skydda medborgarna, även från sig själva, och personligt självbestämmande.

Livströtta

Det har förts en bredare debatt i Nederländerna om att ändra lagstiftningen så att dödshjälp tillåts för alla över 75 år som känner att de har fått nog av livet, även om de är friska. År 2020 lade ett av de styrande koalitionspartierna fram ett lagförslag för att möjliggöra detta, men det har ännu inte röstats igenom av parlamentet. Läs mer >> 

I ett annat rättsfall i nederländsk domstol misstänks en medlem av Coöperatie Laatste wil ha hjälpt till med självmord genom att sälja ”substans X” – ett självmordspulver som gruppen förespråkar – till minst 33 personer. Enligt åklagare är ytterligare ett fall som omfattar tio personer med kopplingar till organisationen under arbete. Läs mer >> 

Källor: DutchNews (www.dutchnews.nl), Reuters (www.reuters.com) och EuroNews (www.euronews.com)